[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Wed Jan 5 17:58:05 CET 2005


Gegroet,

>>Zo doe ik dat ook met de CDs die ik aankoop van op ITMS. Ik heb een 
>>"gewone" mp3 speler i.p.v. een ipod dus kan ik die aangekochte .m4p 
>>bestanden daar ook niet op afspelen.
>>Dus; aangezien ik die CDs toch ook op CD brandt (o.a. om in de auto te 
>>kunnen beluisteren) kan ik die terug rippen, herencoderen met lame en zo 
>>dan op mijn mp3 speler afspelen.

> Afgezien van de technische kwestie, is deze aanpak legaal toegelaten in 
> de context van EUCD (omzeilen DRM bescherming vs. recht op eigen copie).

Geen idee; en -voor mij- is dat toch niet belangrijk. Ik wil gewoon mijn 
CD die ik net gekocht heb op mijn mp3-fiets kunnen beluisteren. De rest 
kan mijn eigenlijk niet veel schelen hoor. :-)


Nu, één van de redenen dat ik wel fan ben van de ITMS is dat de 
"beperkingen" heel ruim zijn, o.a. dat je een onbeperkt aantal keer iets 
op CD kan zetten. (Wat mij eigenlijk normaal lijkt gezien het 
thuiskopieer-recht). En voor zover ik gelezen heb is er geen verder 
beperking in wat je dan met die CDs doet.

Het feit dat je iets tot op 5 PCs kunt beluisteren betekent niet alleen 
dat je het kunt afspelen op andere PCs en macs in het huis (gestreamed 
over de LAN; zit in de itunes software) maar dat je ook het probleem van 
"mijn PC heeft een kapotte harddisk, dus ik moet alles herinstaleren en 
nu ook mijn muziek her-aankopen" kunt oplossen.

Je mag nl. zonder probleem de .m4P bestanden kopieren of backupen (en 
het wordt zelfs aangemoedigd; want iedere keer dat je iets aankoopt 
krijg je een venstertje "your music is valuable, remember to make a 
backup").

Je kan dan gewoon een andere PC/mac "registeren" om jouw m4p bestanden 
te kunnen beluisteren en zelfs de originele computer (die met de kapotte 
harddisk dus) "deregisteren". (zodat die niet meer meetelt voor die 
"maximaal 5").Eén van de problemen die ik had met de keuze die de VRT gemaakt heeft 
voor de FRS i.p.v. ITMS (buiten de prijs) is net het feit dat de FRS 
veel meer beperkingen oplegt dan ITMS.

Vooral het feit dat de VRT hier -uit het belang van de luisteraar- die 
shops meer tegen elkaar uitspelen door bv. met meerdere shops 
tegelijkertijd te werken i.p.v. met slechts één. De VRT had hier een 
redelijk grote machtpositie en had die m.i. veel meer moeten gebruiken.

Dat lijkt mij de beste manier om de internet-winkels onder druk te 
zetten dat zij -op hun beurt- de platenfirma's onder druk te zetten dat 
zij niet afkomen met allerlei van die "zotte" eisen.

> Peter
Cheerio! Kr. Bonne.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kristoff.bonne.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 173 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050105/07051e6d/kristoff.bonne-0003.vcf


More information about the Openstandaarden mailing list