[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Wed Jan 5 18:22:39 CET 2005


Gegroet,Kristoff Bonne schreef:
> Geen idee; en -voor mij- is dat toch niet belangrijk. Ik wil gewoon mijn 
> CD die ik net gekocht heb op mijn mp3-fiets ...

Euh ... ik bedoelde natuurlijk "op de fiets op mijn mp3-speler" ...

Iets te snel getypt.

:-)Cheerio! Kr. Bonne.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kristoff.bonne.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 173 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050105/b1c11523/kristoff.bonne-0003.vcf


More information about the Openstandaarden mailing list