[Openstandaarden] Open Source software patenten?

Sven Putteneers svennieboy at linux.be
Thu Jan 6 15:36:27 CET 2005


Hallo,

Ik ben daarnet tijdens het surfen het volgende bericht tegengekomen:
http://www.vnunet.be/datanews/detalle.asp?ids=/News/Top_Stories/Enterprise_Computing/20050103010.

Kort samengevat pleit de auteur (een Amerikaan, dus hij moet al leven
met software-patenten) voor een amendement aan de bestaande
(Amerikaanse) patent-wetgeving toe te voegen, zodat patenten gratis
kunnen worden genomen op een hele boel "established algorithms" zoals
hij het noemt. Deze gratis patenten zouden aan een aantal regels
onderhevig zijn, o.a. dat men geen geld mag vragen om de gepatenteerde
algoritmen te implementeren of dat er geen verplichting is om een
bepaalde licentie te gebruiken voor het gepatenteerde algoritme wanneer
je het zelf implementeert.

Hoewel zijn voorstel aanvoelt alsof er (gemakkelijk) misbruik van
gemaakt kan worden, geeft hij genoeg argumenten die het de moeite waard
maken om er toch eens over na te denken (al was het maar op een "what
if..." manier).

Moesten software-patenten hier in Europa er toch door komen, zou een
amendement aan de wetgeving vergelijkbaar met dat voorstel dan nuttig
zijn of op z'n minst een betere situatie scheppen dan zou zijn zonder
dat amendement?

Graag jullie mening hierover.
Sven


-- 
Great minds discuss ideas
Average minds discuss events
Small minds discuss people
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050106/a10d8e49/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list