[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Thu Jan 6 19:33:45 CET 2005


Tijl Vercaemer wrote:
> Maken we er geen open brief van? Als ik eens zoek, moet ik nog wel ergens de 
> lijst vinden van de adressen waar onze persmededeling over softwarepatenen 
> indertijd naar verstuurd werd.

Perfect!

-- 
Peter Dedecker           VTK Gent vzw
Studentenvertegenwoordiger     J. Plateaustraat 22 - Gent
VTK Computerpraeses 2004-2005    Tel&Fax: 09/264.37.26
VTK Penningmeester 2003-2004    GSM: 0486/15.23.20
Peter.Dedecker at VTK.UGent.be     http://www.VTK.UGent.be

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050106/06a83210/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list