[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Wed Jan 5 15:33:59 CET 2005


Gegroet,

Tijl Vercaemer schreef:

>>Ik heb reeds een poging ondernomen op de wiki, zie [1].  Zoals je kan
>>zien, heb ik grote stukken uit de 'discussie' hier overgenomen.  Dit is
>>zeker voor aanpassing vatbaar, het is slechts een eerste draft.  Gelieve
>>dus even na te kijken, fouten aan te passen, argumenten toe te voegen.
>>Bedankt!

> Goede brief,  maar die vergelijking met iTunes vind ik vanuit het standpunt 
> van OpenStandaarden naast de kwestie.  Ook iTunes gebruikt een gesloten 
> formaat.  iTunes voorstellen als een beter alternatief kan volgens mij dus 
> niet in een brief uit naam van een vereniging die het gebruik van open 
> standaarden wil promoten.

Hihi. Het lijkt mij dat die brief in grote mate gebasseerd is op mijn 
opmerking op het radio1 forum (en ook op mijn bericht hier in deze ML). 
(best dat ik daar geen copyright op heb, alhoewel .. dat heb ik 
eigenlijk wel héé :-))

In elk geval. De opmerking daar was eigenlijk in hoofdzaak gebasseerd op 
"prijs" en het "zo weinig mogelijk beperkingen voor de luisteraar" principe.


Ik heb daar niet begonnen over "open standaarden", omdat dat iets is dat 
in zo'n forum toch geen enkele waarde heeft. Het was meer een opmerking 
om aan de mensen van de VRT duidelijk te maken "dat ze (m.i.) hun 
huiswerk slecht gedaan hebben".


Trouwens, uit de discussie die hier ondertussen al gevoerd is, is m.i. 
toch al gebleken dat er op dit moment eigenlijk geen open standaarden 
voor DRM bestaan.
(en ik denk dat de markt daarvoor in dit moment gewoon nog te nieuw is 
om te verwachten dat die uit zichzelf naar een "éénvormige" standaard te 
  evolueren).


Het is mij trouwens nog niet duidelijk als het per definitie mogelijk is 
om een "open" standaard voor DRM te kunnen hebben. Kan iemand zeggen als 
er academische papieren bestaan die kunnen bewijzen dat et an-sich wel 
kan: een systeem waarbij de werkmethode en de source-code publiek 
beschikbaar is (maar dus niet de uiteindelijke sleutel) en dat kan 
werken als DRM systeem.


Pas als dat er is; is het m.i. zinvol om hier een opmerking vanuit het 
standpunt van "open standaarden" een mening daarover te schrijven.Nu, uiteindelijk is deze discussie ook een beetje "academisch". Indien 
blijkt dat de itunes client voor windows ook met wine onder linux draait 
(en eventueel via i386 emulatie ook op niet-i386 platformen); dan lijkt 
me de meeste kwestie van de baan.

Het lijkt me veel beter om er bv. voor te ijveren dat de overheid 
bepaalde regels van "vrije beschikbaarheid" oplegt; bv. -als een 
bepaalde DRM technologie een bepaald percentage van de markt heeft- het 
verplicht wordt om te zorgen dat hun systeem op windows, mac, linux, 
*BSD (desnoods in binaire vorm) beschikbaar is voor computers en voor 
een aantal draagbare media-players).

En dat best gebeurd dit op Europees niveau.> Als je zegt dat ook DRM muziek kan gecopieerd worden kun je eventueel 
> verwijzen naar software als 
> http://spider.nrcde.ru/music/software/eng/vac.html Daarbij kun je dan 
> vermelden dat dergelijke software een watermerk zoals dat van vorig jaar, 
> niet kan verwijderen.

Maar die watermerken eruit halen kan dan weer op andere methodes.


Watermerken zijn -per definitie- altijd in informatie die niet hoorbaar 
zijn; en -aan de andere zijde- is het net zo dat audio-compress codecs 
(zoals mpeg, aac, vorbis, ...) gebasseerd zijn op het principe dat men 
deze niet-hoorbare onderdelen "weggooit".

Brand je gewatermerkt geluid op een CD (of onderschep het op niveau van 
de audio-driver of tap anders gewoon af van de audio connectoren) en 
her-encodeer met een andere audio-encoders en er blijft niet meer over 
van de watermerk informatie.


> Tijl
Cheerio! Kr. Bonne.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kristoff.bonne.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 173 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050105/391f5ea6/kristoff.bonne-0003.vcf


More information about the Openstandaarden mailing list