[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Thu Jan 6 22:07:51 CET 2005


Ward Vandewege wrote:
> zegt dat Apple een marktaandeel heeft van 87% voor de verkoop van mp3-spelers
> (in de VS, veronderstel ik). De bron is npd.com, maar ik vind dat rapport
> daar nergens (zal te betalen zijn).
> 
> Zelfs al is het in Belgie een heel stuk lager - me dunkt dat de iPod ook wel
> marktleider zal zijn in de mp3-player markt.
> 
> Op grond waarvan beweert Radio Donna nu eigenlijk dat WMA veel meer verspreid
> is dan MP3/Fairplay? 
> 
> Op welke planeet leven die mensen eigenlijk? Ze hebben nu een online
> muziekwinkel die onbruikbaar voor iedereen die de meest populaire mp3 speler
> heeft. Goed bezig, zo gaan ze zeker veel liedjes verkopen...

Ik heb de brief lichtjes aangepast naar je opmerkingen.

-- 
Peter Dedecker           VTK Gent vzw
Studentenvertegenwoordiger     J. Plateaustraat 22 - Gent
VTK Computerpraeses 2004-2005    Tel&Fax: 09/264.37.26
VTK Penningmeester 2003-2004    GSM: 0486/15.23.20
Peter.Dedecker at VTK.UGent.be     http://www.VTK.UGent.be

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050106/9050bf06/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list