[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Thu Jan 6 22:10:20 CET 2005


Frederik Himpe wrote:
> Spelling/typo's:
> serieuse -> serieuze
> copi{ëren,e} -> kopi{ëren,e}
> 
> Althans volgens http://www.nederlandsewoorden.nl toch: ik weet niet in 
> hoeverre die site betrouwbaar is, maar het lijkt mij toch erg aannemelijk.
> 
> Bij FRS kan je aangekocht nummer slechts op 1 computer afspelen.
> -> Bij FRS kan je een aangekocht nummer slechts op 1 computer afspelen.

OK, bedankt.

> Ik ben het wel ongeveer eens met de opmerking ivm ActiveX, alleen vraag ik mij 
> af of ze wel of het veiligheidsprobleem wel "on topic" is in deze brief. 
> Misschien beter dat stuk vervangen door "Ook door het gebruik van ActiveX in 
> de online shop worden niet IE-gebruikers uitgesloten." ofzo?

Ik vrees dat ze dan kunnen afkomen met het argument "de overgrote 
meerderheid gebruikt windows en heeft daar IE op staan".

-- 
Peter Dedecker           VTK Gent vzw
Studentenvertegenwoordiger     J. Plateaustraat 22 - Gent
VTK Computerpraeses 2004-2005    Tel&Fax: 09/264.37.26
VTK Penningmeester 2003-2004    GSM: 0486/15.23.20
Peter.Dedecker at VTK.UGent.be     http://www.VTK.UGent.be

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050106/6eebf41c/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list