[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Thu Jan 6 22:17:43 CET 2005


Rudi Creemers wrote:
> Persoonlijk denk ik dat dit geen kwaad kan. Er wordt gewoon gewezen op 
> een mogelijkheid, dit is geen aanmoediging, maar wel een duidelijke 
> ontkrachting van hetgeen zij beweren. Het is zo een beetje als zeggen 
> dat een hamer *kan* gebruikt worden om iemand de kop in te slaan. Dit is 
> slecht een mogelijk gebruik en geen aanmoediging, en het gereedschap is 
> er in eerste instantie ook niet voor gemaakt, maar ja...

Let op, je zou nog verschieten van de nieuwe informaticawetgeving. Als 
studentenvertegenwoordiger zit ik bijvoorbeeld in de Faculteitsraad en 
de OpleidingsCommissie Computerwetenschappen (OCC). In een van de 
vorige vergaderingen van de OCC was er ook een puntje aangebracht over 
"gevaarlijke thesissen". Zo werd ons verteld dat thesissen gebaseerd op 
onderzoek naar de veiligheid van bepaalde technieken, niet in de 
openbare faculteits- of vakgroepbibliotheek geplaatst mochten worden 
omdat het leveren van dergelijke informatie strafbaar zou zijn. Er 
volgde dan een hele discussie over uitzonderingen voor academici en zo, 
maar het bleef wel strafbaar, denk ik. Vandaar mijn bezorgdheid.

-- 
Peter Dedecker           VTK Gent vzw
Studentenvertegenwoordiger     J. Plateaustraat 22 - Gent
VTK Computerpraeses 2004-2005    Tel&Fax: 09/264.37.26
VTK Penningmeester 2003-2004    GSM: 0486/15.23.20
Peter.Dedecker at VTK.UGent.be     http://www.VTK.UGent.be

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050106/0d6afc41/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list