[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM)

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Thu Jan 6 21:21:47 CET 2005


On Thursday 06 January 2005 21:26, Peter Dedecker wrote:
> De link staat in de brief :-)
>
> Terloops: als we onze brief als open brief verspreiden, met die link
> daarin, kunnen wij dan geen problemen krijgen door mensen hints te geven
> of aan te zetten tot het kraken van die toestanden?  Misschien beter
> vervangen door bovenstaande opmerking ivm google zoekwoorden? ;-)

we zijn niet in Amerika, waar dat inderdaad problemen kan opleveren (maar 
m'n is dat ondertussen ook al weer sterk aan 't terugschroeven). Het enige 
wat je doet door google te noemen is er een niveau van indirectie 
tussenzetten, je verwijst evengoed nog naar de informatie. Maakt mijn 
insziens geen wezelijk verschil.

> Kunnen jullie nog even nakijken of alles in orde lijkt?  Bedankt!

Een opmerking: wanneer je het hebt over de door DONNA opgegeven reden voor 
de keuze voor WMA spreek je alleen over de grote verspreiding, hun FAQ zegt 
ook dat WMA-DRM volgens hen beter is dan de andere DRM's (aangezien ze deze 
niet aanbieden om dat ze niet veilig genoeg zijn). Wat aantoonbaar onjuist 
is. Dit leidt tot de volgende conclusies/aanbevelingen:
1. De redenering die gegeven wordt in de DONNA-FAQ om muziek niet in andere 
(al dan niet DRM) formaten aan te bieden is ook van toepassing op WMA-DRM
 -> Of ze kunnen helemaal geen muziek aanbieden
 -> Of ze kunnen het even goed in niet-DRM formaat aanbieden.
2. De huidige versie van hun FAQ voldoet aantoonbaar niet aan de feiten, en 
eens dat uitgewezen is dient deze dus aangepast ((zoniet zijn ze het 
publiek _bewust_  aan het voorliegen)
3. Het feit dat technische reden 'WMA is de enige veilige DRM' aangehaald 
wordt om de beslissing voor WMA-DRM te rechtvaardigen (in de DONNA-FAQ) - 
niettegenstaande dat 5 minuten onderzoek het tegendeel aantoont- maakt. Dat 
dit bij hun niet bekend is[1] duid op een serieus probleem bij hun 
computerafdeling (of diegene die daar de sturing geeft), in ieder gevallen 
dient er iets te gebeuren om gelijkaardige grove flaters in de toekomst te 
vermijden.

[1] Als dit wel bekend was waarom worden we dan leugens voorgeschoteld in de 
FAQ van donna? Ook deze mogelijkheid duid op een serieus probleem.
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050106/896bd223/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list