[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Thu Jan 6 21:28:53 CET 2005


On Thursday 06 January 2005 20:08, Luc Stroobant wrote:
> Ik krijg al spontane kotsneigingen als ik die pagina lees.
> Afgezien van het feit dat ze alleen MS materiaal aanbieden dat gebruik
> maakt van de "features" in IE die het merendeel van de ellende op het
> internet veroorzaken, zijn er nog zaken als dit:
>
> "Is betalen met credit card wel veilig?
> Betalen met je credit card is 100% veilig. De transactie gebeurt via een
> beveiligde verbinding."
>
> Dat soort uitspraken getuigt toch van een ver gevorderde vorm van
> naïviteit IMHO. Ik vraag me af of ik de enige ben die zich daar vragen
> bij stelt.

helemaal mee eens, 'k vindt dat we best eens aan de bel mogen trekken, wat 
betreft dit soort slechte beslissingen (al staat dat los van open 
standaarden), de bezoeker van hun site wordt hier ontzettend slecht 
voorgelicht, en zelfs misleid. Onafhankelijk of dit bewust of onbewust 
gedaan wordt is hier duidelijk een probleem:
- of hun technische afdeling heeft een bedroevend laag niveau
- of ze zijn het publiek bewust aan het voorliegen
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050106/a62d52d1/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list