[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Thu Jan 6 22:23:00 CET 2005


On Thursday 06 January 2005 22:00, Peter Dedecker wrote:
> Citeren "cobaco (aka Bart Cornelis)" <cobaco at linux.be>:
> > On Thursday 06 January 2005 22:17, Peter Dedecker wrote:
> > > Rudi Creemers wrote:
> > > Let op, je zou nog verschieten van de nieuwe informaticawetgeving. 
> > > Als studentenvertegenwoordiger zit ik bijvoorbeeld in de
> > > Faculteitsraad en de OpleidingsCommissie Computerwetenschappen (OCC).
> > >  In een van de vorige vergaderingen van de OCC was er ook een puntje
> > > aangebracht over "gevaarlijke thesissen".  Zo werd ons verteld dat
> > > thesissen gebaseerd op onderzoek naar de veiligheid van bepaalde
> > > technieken, niet in de openbare faculteits- of vakgroepbibliotheek
> > > geplaatst mochten worden omdat het leveren van dergelijke informatie
> > > strafbaar zou zijn.  Er volgde dan een hele discussie over
> > > uitzonderingen voor academici en zo, maar het bleef wel strafbaar,
> > > denk ik.  Vandaar mijn bezorgdheid.
> >
> > In Belgie? Over welke wetgeving gaat dit dan ?! Ben me bewust dat dit
> > in Amerika realiteit is (en er lopen een aantal rechtzaken om dit aan
> > te klagen), maar hier. Voor ik dat geloof wil ik toch eerst wel eens
> > even weten welke wetten dit illegaal zouden maken.
>
> Geen idee welke wetgeving dit precies is, ik ben geen jurist.
De proffen in bovengenoemde raad hebben ook niet naar concrete wetgeving 
verwezen? Lijkt me dan in eerste instantie het waarschijnlijkst dat ze van 
de Amerikaanse problemen gehoord hebben, en vervolgens klakkeloos aannemen 
dat dat hier ook geldt :-( Temeer daar dit het eerste is dat ik hiervan 
hoor. 

Zoniet kan iemand me naar de van belang zijnde wetten wijzen?
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050106/c413364a/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list