[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Thu Jan 6 22:45:44 CET 2005


On Thursday 06 January 2005 22:30, Tijl Vercaemer wrote:
> Op donderdag 06 januari 2005 22:17, schreef cobaco (aka Bart Cornelis):
> > Verder zijn wij op de Donna download FAQ dat het downloaden enkel kan
> > met Internet Explorer, wat aanduid dat m'n de bestaande webstaandaarden
> > niet volgt. Daarnaast is het ook nog eens nodig om in Internet Explorer
> > ActiveX in te schakelen, niettegenstaande het feit dat ActiveX een van
> > de eerste dingen is die je uit veiligheidsoogpunt uitschakelt (vanwege
> > het grote aantal virussen, en spyware dat via ActiveX je computer
> > binnenkomt).
>
> Zou het niet zijn om te vermijden dat die sleutel onderschept wordt, dat
> je met ActiveX moet werken?

'k neem aan dat de ActiveX gebruikt wordt om WMP op te starten in de 
browser, de DRM zit ingebakken in het WMA-bestand, sleutel onderscheppen 
heeft geen zin aangezien je hem zowieso (in obfuscated/zwak versleuteld 
formaat) meegeleverd krijgt.

> Je moet Windows, IE en WMP hebben.  Dat dit ondermeer komt door gebruik
> te maken van ActiveX is een technische kwestie, die je brief alleen maar
> moelijker leesbaar maakt voor niet-techneuten.  Feit is dat je IE moet
> hebben, daar gaat het om.  Dat moet duidelijk zijn.  Uitleg over ActiveX
> maakt alleen maar minder duidelijk waar het eigenlijk over gaat.

IE+ActiveX is niet standaard configuratie van IE (zowieso sinds SP2, en 
tegen 'accepted practice' daarvoor wat betreft bedrijven/organisatie's met 
een sysadmin), het feit dat je IE in een niet-standaard configuratie moet 
gebruiken, vindt ik -naast het gebruik van IE op zich- een belangrijk punt.
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050106/fcfbee9c/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list