[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Thu Jan 6 23:37:23 CET 2005


Volgens mij ben je vergeten de list in CC of To te zetten, daarom geen 
geknip van mijn kant.

cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> On Thursday 06 January 2005 22:55, Peter Dedecker wrote:
> 
>>Citeren "cobaco (aka Bart Cornelis)" <cobaco at linux.be>:
>>
>>>IE+ActiveX is niet standaard configuratie van IE (zowieso sinds SP2, en
>>>tegen 'accepted practice' daarvoor wat betreft bedrijven/organisatie's
>>>met een sysadmin), het feit dat je IE in een niet-standaard
>>>configuratie moet gebruiken, vindt ik -naast het gebruik van IE op
>>>zich- een belangrijk punt.
>>
>>Bij oudere windowses staat ActiveX standaard aan. 
> 
> En wordt prompt na installatie uitgezet door alle competente sysadmins (dus 
> in ongeveer alle niet-thuis installaties) aangezien je de laatste jaren (en 
> nog steeds) het ene na het andere lek kreeg met als 'tijdelijke workaround 
> in afwachting van een eigenlijke fix' -> "schakel ActiveX uit".

Dus is het geen standaardinstallatie meer. Ik vrees dat het bij de 
meeste mensen thuis ook nog altijd zo is hoor.

OK, de betere configuraties, gedaan door ofwel veiligheidsbewuste mensen 
of degelijke sysadmins zijn veiliger en zonder ActiveX.

>>Bij SP2 komt standaard die vraag erop, wat ook voldoende is. Ik zie niet 
> 
> in hoe men met een standaard windows (evt SP2) installatie geen gebruik kan 
> maken hiervan.
> 
> SP2 geeft je met die balk een handige manier (die door de meeste mensen over 
> het hoofd gezien wordt in mijn ervaring) om de standaardconfiguratie te 
> veranderen. Ja je kunt er dus gebruik van maken, maar niet in de 
> standaardconfiguratie.

Ja, sorry, ik weet niet wat die balk precies zegt. Zegt hij "gelieve de 
standaardconfig te veranderen" of zegt hij "wilt u ActiveX voor deze en 
enkel deze website inschakelen?" Ik vermoedde het tweede, waardoor een 
ja-antwoord (wat nog altijd binnen de standaardconfig valt) voldoende is 
om aan de muziek te kunnen.

>>Dat IE gebruikt moet worden, vind ik uiteraard ook niet kunnen, maar
>>staat volgens mij al duidelijk verwoord in de brief.
> 
> mee eens :-)

-- 
Peter Dedecker           VTK Gent vzw
Studentenvertegenwoordiger     J. Plateaustraat 22 - Gent
VTK Computerpraeses 2004-2005    Tel&Fax: 09/264.37.26
VTK Penningmeester 2003-2004    GSM: 0486/15.23.20
Peter.Dedecker at VTK.UGent.be     http://www.VTK.UGent.be

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050106/35240317/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list