[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Thu Jan 6 23:52:57 CET 2005


Tijl Vercaemer wrote:
> Ik ben gewoon bezig in een mail, net om jouw brief niet te verknoeien ;-)

Ah, maar ik zie dat er vanalles veranderd is aan de brief op de wiki. 
Wie was dat dan?

-- 
Peter Dedecker           VTK Gent vzw
Studentenvertegenwoordiger     J. Plateaustraat 22 - Gent
VTK Computerpraeses 2004-2005    Tel&Fax: 09/264.37.26
VTK Penningmeester 2003-2004    GSM: 0486/15.23.20
Peter.Dedecker at VTK.UGent.be     http://www.VTK.UGent.be

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050106/c29340f6/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list