[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Fri Jan 7 00:00:52 CET 2005


Peter Dedecker wrote:
> Ah, maar ik zie dat er vanalles veranderd is aan de brief op de wiki. 
> Wie was dat dan?

Blijkbaar is dat samen met een wijziging van mij gebeurd, waardoor er 
een alinea verdwenen is. Zie de restore. Het gaat om de alinea ivm 
verkeerde info in de Donna-FAQ.

Is er nu nog iemand aan bezig?

-- 
Peter Dedecker           VTK Gent vzw
Studentenvertegenwoordiger     J. Plateaustraat 22 - Gent
VTK Computerpraeses 2004-2005    Tel&Fax: 09/264.37.26
VTK Penningmeester 2003-2004    GSM: 0486/15.23.20
Peter.Dedecker at VTK.UGent.be     http://www.VTK.UGent.be

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050106/02021e5c/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list