[Openstandaarden] Open brief aan de VRT (korte, niet-technische versie)

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Fri Jan 7 14:39:49 CET 2005


Gegroet,

Peter Dedecker schreef:
> Of misschien ook nog de suggestie dat men beter verschillende aanbieders 
> tegen elkaar had laten uitspelen om
> 1. de prijs te drukken
> 2. de kwaliteit en vrijheid van de consument te vergroten

Dit zou ik er zeker bij zetten.


Ik heb deze morgen een mail gekregen van FRS (op mijn reactie van mijn 
bericht in het radio1 forum) en hun standpunt is duidelijk "we moeten 
dit kiezen van de platenfirma's" (ipv gewatermerkte mp3).


Nu, ik kan wel inkomen in hun beslissing. Want zij zijn, in dit geheel, 
eigenlijk nog een te kleine vis om echt zware "eisen" te kunnen opleggen 
aan de platenfirma's.

Nu, indien de VRT wel zou gekozen hebben om 2 verschillende aanbieders 
te kiezen (bv. IMTS en FRS); dan zouden ze in een andere positie gezeten 
hebben (niet alleen qua prijs).
Dan zouden ze t.o.v. de platenfirma's moeten zeggen "ja maar, bij ITMS 
zijn de beperkingen van de consument minder ... dus, moeten wij kunnen 
volgen".


Op die manier zou hun "drukkings-macht" t.o.v. de aanbieders groter worden.


Het is dus goed voor iedereen (en zeker voor de consument) als de VRT 
hier meer haar machtspositie t.o.v. de winkels beter zou gebruiken.


En DAT is m.i. wel iets waar de VRT explicitiet kan actief zijn!
> Just my 0.02 €
Cheerio! Kr. Bonne.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kristoff.bonne.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 173 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050107/eb35a792/kristoff.bonne-0003.vcf


More information about the Openstandaarden mailing list