[Openstandaarden] open brief VRT

Tijl Vercaemer Skender at vrijzijn.be
Sat Jan 8 22:25:45 CET 2005


Wat doen we er nu mee?  Schrijven we die technische tekst nog? Of sturen we 
dit op?

Tijl

Op vrijdag 07 januari 2005 01:25, schreef Mark Van den Borre:
> Beste allemaal,
>
> Ik heb de open brief aan de VRT wat leesbaarder gemaakt. Wat mij betreft
> mag hij in onderstaande vorm gerust met mijn naam onder 'voor
> Openstandaarden.be" naar de VRT. Ik ben wel tot zondagmiddag op reis.
> Als er nog aanpassingen moeten gebeuren, dan zal iemand anders er dus
> zijn naam onder moeten zetten.
>
> Mark
>
> ---
> OPEN BRIEF AAN DE VRT: OpenStandaarden.be teleurgesteld over online
> muziekwinkel VRT
>
> Geachte,
>
> Met de goede ervaringen van vorig jaar in het achterhoofd keken talrijke
> mensen ook dit jaar weer uit naar de website van 100 op 1 voor de online
> aankoop van muziek. Groot was de teleurstelling van Openstandaarden.be
> echter toen we merkten dat velen deze keer volledig uit de boot vallen.
> De ogg- en mp3-bestanden van vorig jaar hebben blijkbaar plaats moeten
> ruimen voor wma-bestanden (gesloten specificatie). Deze zijn bovendien
> afgeschermd door DRM (Digital Rights Management), technologie die de
> bruikbaarheid voor consument sterk beperkt. We betreuren dat dezelfde
> manier van werken nu ook toegepast wordt op de downloads van Donna.
>
> De beveiliging via DRM is enkel mogelijk omdat de werking van de
> gebruikte technologie geheim gehouden wordt. Het gevolg hiervan is dat
> je als klant gebonden bent aan de leverancier van deze zwarte
> doos-technologie. In dit concrete geval moet je beschikken over
> Microsoft Windows, Microsoft Internet Explorer en de Microsoft Windows
> Media Player. Mensen die deze software om welke reden dan ook niet
> gebruiken, blijven in de kou staan. Past die aanpak bij de opdracht van
> de openbare omroep om een zo groot mogelijk publiek te bereiken?
>
> Daarbovenop legt het gebruikte systeem zeer strikte beperkingen op. De
> wetgever staat een kopie voor thuisgebruik toe, maar de gehanteerde
> DRM-technologie maakt dit onmogelijk. Je mag je muziek maar op één
> computer beluisteren. Wie een nieuwe computer koopt moet dus ook opnieuw
> betalen voor muziek die hij al gekocht heeft. Die beperkingen kan de
> verkoper ook nog eenzijdig verscherpen. Bovenop de beperkingen vanwege
> de verkoper kunnen ook de afzonderlijke platenlabels eigen beperkingen
> inbouwen. De consument weet dus niet wat hij eigenlijk koopt.
>
> Illegaal muziek kopiëren is uiteraard ontoelaatbaar. Toch stellen we ons
> serieuze vragen over deze aanpak. Eerlijke klanten worden sterk beperkt
> in hun mogelijkheden, maar anderzijds blijft het mogelijk om de
> beveiliging te omzeilen. Er bestaat software die de mogelijkheid geeft
> de afgeschermde muziek naar een gewone MP3 om te zetten. Geen enkel
> DRM-systeem kan de mogelijkheid tot kopiëren uitsluiten.
>
> De vorig jaar gehanteerde watermerktechnologie lijkt ons een veel beter
> compromis tussen bescherming van auteursrecht en gebruiksmogelijkheden
> voor de consument. Dit systeem kan ook perfect samengaan met open
> bestandsformaten (zoals vorig jaar het geval). Zo heeft iedereen die
> over een computer met mediaspeler beschikt, de mogelijkheid deze muziek
> te kopen en te beluisteren via de software van zijn keuze. Als het
> auteursrecht geschonden wordt, kan de persoon die de muziek aankocht via
> het watermerk worden opgespoord en bestraft.
>
> Vorig jaar bewees de VRT dat auteursrechten beschermen niet noodzakelijk
> Open Standaarden overboord gooien betekent. We betreuren dat dit jaar
> gekozen werd voor een gesloten systeem. Volgens ons moet de
> dienstverlening van de openbare omroep voor zoveel mogelijk mensen
> beschikbaar zijn. Het gebruik van Open Standaarden is daarin een
> conditio sine qua non.
>
>
> Namens OpenStandaarden.be,
>
> Mark Van den Borre
>
>
> Contact
>
> http://OpenStandaarden.be
> p.a. Mark Van den Borre
> Noormannenstraat 113
> 3000 Leuven
>
> info at OpenStandaarden.be
>
> +32 486 961726
>
> Over OpenStandaarden.be
>
> OpenStandaarden.be ijvert voor het gebruik van open standaarden in alle
> vormen van digitale communicatie. Onze aanpak bestaat uit het aangaan
> van een constructieve dialoog met ICT-verantwoordelijken en managers. We
> willen hen bewust maken van het belang van open standaarden, en hen
> overtuigen deze ook effectief toe te passen. We zijn een groep van
> onafhankelijke vrijwilligers, en gemotiveerd om onze expertise ter
> beschikking te stellen bij de realisatie van deze doelstellingen.
> _______________________________________________
> Openstandaarden mailing list
> Openstandaarden at openstandaarden.be
> http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaardenMore information about the Openstandaarden mailing list