[Openstandaarden] Laatste oproep aan de webserver-admin van www.openstandaarden.be!

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Tue Jan 25 13:32:48 CET 2005


Hallo,

Tot mijn spijt staat de wiki vol met spam nog steeds online. Kan de admin niet 
even snel (maar 5 seconden werk!!) een "rm -rf ./wiki/" (of toch op zijn 
minst een "mv" naar een niet-online directory) doen?

Ik word er mottig van dat www.openstandaarden.be nog steeds gebruikt kan 
worden voor spammers die hogere rankings willen hebben bij zoekrobotten 
terwijl ik er zelf niet veel aan kan doen. Als die wiki met spam niet binnen 
de week weg is, ga ik tot mijn spijt de banner naar www.openstandaarden.be op 
mijn persoonlijke website zelfs verwijderen. Zo dalen de rankings van 
openstandaarden.be en dus ook die van de spammers die van de wiki gebruik 
maken...maar ik hoop echt dat ik dat niet moet gaan doen want ik ben nog 
steeds voor openstandaarden.be natuurlijk...maar als het echt niet anders kan 
ga ik (en ik hoop anderen ook: die spammers mogen geen vrij spel krijgen IMO) 
mijn banners verwijderen :-(

-- 
Mvg, Sander Devrieze.

xmpp:sander at l4l.be ( http://jabber.l4l.be/ )
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050125/594e5b5d/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list