[Openstandaarden] nieuws van het front (over hotmail etc.)

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Mon Jan 31 08:47:33 CET 2005


Peter Vandenabeele wrote:
> On Sun, Jan 30, 2005 at 01:35:05AM +0000, Peter Dedecker wrote:

Goeie tekst!

> o.a. Microsoft Windows, Apple Macintosh en Linux beschikbaar. Omdat 

Het platform is "MacOS", Macintosh is de naam van een prehistorische 
computer ;-)

> Wanneer nodig kunnen de burger en de overheid ook kiezen om deze 
> communicaties voor extra veiligheid te versleutelen of een harde 
> authenticatie toe te passen voor men op het chat kanaal komt (dit
> bijv. om dus kinderen en jongeren te beschermen tegen ongepaste
> contacten met verkeerd ingestelde volwassenen).

Goeie zet :-)

> Het voorstel om hiervoor de federale eID te gebruiken, wijzen we dan weer 
> sterk van de hand, omdat het niet gewenst is om voor een online-ID 
> dergelijke harde en legale associatie tussen online-ID en fysische 
> persoon (= eID) te maken. Voor je online-ID, wil je wel een soort garantie 
> dat je online-ID gekoppeld blijft aan 1 en dezelfde persoon (die persoon 
> die het paswoord kent of de sleutel op zijn computer heeft), maar je 
> wil die toch ook een stuk anoniem houden omdat je niet noodzakelijk voor 
> alle zaken die je online zegt of doet direct hard verantwoordelijk gesteld 
> wil worden. 

Met bovenstaande paragraaf heb ik toch wel een aantal problemen hoor. 
Ik zou die eID niet zo snel afschrijven. eID is immers een heel goede 
zet, gebasseerd op open standaarden, en het zou IMHO nogal slecht kunnen 
overkomen als we dergelijk initiatief (allé, de toepassing ervan op dit 
gebied dus) zouden afwijzen. Misschien kan er wel een gulden middenweg 
gevonden worden: je kan je een jabberID aanmaken zonder problemen, maar 
als je op een "jongeren chatroom" wil, dan moet je eventjes je eID 
gebruiken om aan te geven dat je wel degelijk een jongere bent. Voor de 
rest geen koppeling jabberID/onlineID <-> eID.

> Een andere bezorgdheid betreft het feit dat het gebruik van eID als 
> online-ID misschien alleen voor een beperkt aantal gesloten systemen 
> geimplementeerd zal worden en op die manier nog verder de dominantie 
> van die gesloten systemen zal bevorderen.

Die specs zijn vrij open, we kunnen idd wel bezorgd zijn, maar het zou 
misschien beter zijn als we kunnen zorgen voor een eerste open 
toepassing die van eID gebruik maakt. Bij mijn weten kan je dan zelfs 
een of andere prijs winnen van de overheid. En als dat nu eens een 
dergelijke chattoepassing zou zijn om jongeren te beschermen tegen 
volwassenen met verkeerde gedachten, kunnen we nog een grote kans maken.

> We menen dus dat het optimaal is om een stuk technische bescherming van
> je online-ID te hebben, zodat het niet makkelijk te stelen is, maar _ook_ 
> de mogelijkheid van anonimiteit. Het gebruik van de officiele eID als 
> harde associatie voor "softe en ongebonden" communicatie zoals chat en 
> informele e-mail is dus ook niet de optimale oplossing. 

Goed geformuleerd.

De rest van de brief ziet er ook wel goed uit, maar ik vraag me wel af 
wat we in die "demonstratie" kunnen tonen. Een jabber-conversatie? Of 
misschien ook een aantal extra mogelijkheden die hierop gebasseerd zijn, 
zoals Mattias (CC) ooit eens een les gaf. Daarin kwam een demonstratie 
aan bod van vertaalbotjes, een zelfgeschreven bot die je verwittigde 
wanneer je e-mail had op de studentenserver, een botje dat je elke dag 
het menu van de studentenresto's doorgeeft,...

>>Bovendien hebben we nu ook niet echt een machientje over om op te spelen, 
>>maar dat komt misschien wel na dit jaar (we krijgen dan wat speelgoed van 
>>de unief die een paar pc-klassen vernieuwt :-))
> 
> Bandbreedte lijk me meer het probleem. En vooral, je wil voor toch wel
> ergens een entiteit met een lange, stabiele verwachte levensduur om je
> jabber-ID te beheren. Moet je voor spelletjes ook niet een soort
> centrale, trusted server hebben die niet te "cheaten" is ?

In een voorlopige fase kunnen we misschien wel iets regelen via onze 
Werkgroep Vrije Software, of de Zeus WerkgroeP Informatica om een server 
te plaatsen op de universiteit. Neem dit zeker nog niet aan als zekerheid.

>>>Ik hoop echt dat we iets kunnen bedenken om dit nieuwe monopolie
>>>van M$ (op feitelijke electronic ID's voor de halve wereldbevolking)
>>>te verhinderen voor het te laat is.
>>
>>Het is geen eID geworden en zal het ook niet meer worden. Passport is 
>>afgeschreven geraakt en je kan MSN-en met een ander adres.
> 
> Dus niet nodig om me zorgen in te maken ? Ik heb de indruk van wel.
> Wacht tot ze dit met online shopping gaan koppelen, dan brengt het
> echt veel geld op.

Dat hebben ze geprobeerd via eBay, maar dat sloeg daar niet meer aan. 
't Zou moeten zijn dat ze zelf een soort online shoppingcenter opzetten 
(waar hun music-clubje al een voorbode van kan zijn).

-- 
Peter Dedecker           Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Studentenvertegenwoordiger     VTK Computerpraeses
Isabellakaai 124 - 9000 Gent    GSM: 0486/15.23.20
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050131/e7b962b9/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list