[Openstandaarden] nieuws van het front (over hotmail etc.)

Peter Vandenabeele peter.vandenabeele at mind.be
Mon Jan 31 11:19:52 CET 2005


On Mon, Jan 31, 2005 at 07:47:33AM +0000, Peter Dedecker wrote:
> Peter Vandenabeele wrote:
> >o.a. Microsoft Windows, Apple Macintosh en Linux beschikbaar. Omdat 
> 
> Het platform is "MacOS", Macintosh is de naam van een prehistorische 
> computer ;-)

point taken :-)

> >Het voorstel om hiervoor de federale eID te gebruiken, wijzen we dan weer 
> >sterk van de hand, omdat het niet gewenst is om voor een online-ID 
> >dergelijke harde en legale associatie tussen online-ID en fysische 
> >persoon (= eID) te maken. Voor je online-ID, wil je wel een soort garantie 
> >dat je online-ID gekoppeld blijft aan 1 en dezelfde persoon (die persoon 
> >die het paswoord kent of de sleutel op zijn computer heeft), maar je 
> >wil die toch ook een stuk anoniem houden omdat je niet noodzakelijk voor 
> >alle zaken die je online zegt of doet direct hard verantwoordelijk gesteld 
> >wil worden. 
> 
> Met bovenstaande paragraaf heb ik toch wel een aantal problemen hoor. 
> Ik zou die eID niet zo snel afschrijven. eID is immers een heel goede 
> zet, gebasseerd op open standaarden, en het zou IMHO nogal slecht kunnen 
> overkomen als we dergelijk initiatief (all?, de toepassing ervan op dit 
> gebied dus) zouden afwijzen. Misschien kan er wel een gulden middenweg 
> gevonden worden: je kan je een jabberID aanmaken zonder problemen, maar 
> als je op een "jongeren chatroom" wil, dan moet je eventjes je eID 
> gebruiken om aan te geven dat je wel degelijk een jongere bent. Voor de 
> rest geen koppeling jabberID/onlineID <-> eID.

Interessante opmerking. Misschien is de gulden middenweg dan:
* "leeftijdscontrole", zoals in de omgekeerde zin voor aankoop
 sigaretten

* "traceerbaarheid" (naar een ID die wel door de politie, maar
 niet door gewone burgers naar een persoon vertaald kan worden).
 
 Zoals een "nummerplaat" van een auto, die wel verplicht, openlijk
 zichtbaar, gecertifieerd is (en ook door gewone burgers gebruikt 
 kan worden om bijv. bij vluchtmisdrijf een klacht neer te leggen),
 maar anderzijds niet door gewone burgers te vertalen is naar de
 identiteit van de eigenaar van het voertuig (om de privacy niet
 al te hard te schenden).

Dan kan je een systeem bedenken waarbij op chat voor iedereen zichtbaar
(en elektronisch gecertifieerd) is:

* leeftijd van de deelnemer
* een "MD5" van de ID van de andere partij

Dit laat je toe:

* te weten als je niet met een volwassene te doen hebt die zich om
 verkeerde redenen als jongere uitgeeft 
* te garanderen dat je telkens met _dezelfde_ persoon spreekt
 (maar je weet niet exact met wie)
* als er echt strafbare feiten gepleegd worden, heb je toch een
 "nummerplaat" die je in je klacht kan vermelden.

> >Een andere bezorgdheid betreft het feit dat het gebruik van eID als 
> >online-ID misschien alleen voor een beperkt aantal gesloten systemen 
> >geimplementeerd zal worden en op die manier nog verder de dominantie 
> >van die gesloten systemen zal bevorderen.
> 
> Die specs zijn vrij open, we kunnen idd wel bezorgd zijn, maar het zou 
> misschien beter zijn als we kunnen zorgen voor een eerste open 
> toepassing die van eID gebruik maakt. Bij mijn weten kan je dan zelfs 
> een of andere prijs winnen van de overheid. En als dat nu eens een 
> dergelijke chattoepassing zou zijn om jongeren te beschermen tegen 
> volwassenen met verkeerde gedachten, kunnen we nog een grote kans maken.

Zou je met de huidig beschikbare technologie, de bovenstaande vraag
kunnen implementeren ?

Als je er dan ook nog eens de nodige "fun" factor bijdoet, zodat niet
alleen de ouders tevreden zijn (met de toegnomen veiligheid), maar ook
de jongeren dit leuk vinden, is dit wel een idee.

> >We menen dus dat het optimaal is om een stuk technische bescherming van
> >je online-ID te hebben, zodat het niet makkelijk te stelen is, maar _ook_ 
> >de mogelijkheid van anonimiteit. Het gebruik van de officiele eID als 
> >harde associatie voor "softe en ongebonden" communicatie zoals chat en 
> >informele e-mail is dus ook niet de optimale oplossing. 
> 
> Goed geformuleerd.
> 
> De rest van de brief ziet er ook wel goed uit, maar ik vraag me wel af 
> wat we in die "demonstratie" kunnen tonen.

Zie hierboven ...

> Een jabber-conversatie? Of 
> misschien ook een aantal extra mogelijkheden die hierop gebasseerd zijn, 
> zoals Mattias (CC) ooit eens een les gaf. Daarin kwam een demonstratie 
> aan bod van vertaalbotjes, een zelfgeschreven bot die je verwittigde 
> wanneer je e-mail had op de studentenserver, een botje dat je elke dag 
> het menu van de studentenresto's doorgeeft,...
> 
> >>Bovendien hebben we nu ook niet echt een machientje over om op te spelen, 
> >>maar dat komt misschien wel na dit jaar (we krijgen dan wat speelgoed van 
> >>de unief die een paar pc-klassen vernieuwt :-))
> >
> >Bandbreedte lijkt me meer het probleem. En vooral, je wil voor toch wel
> >ergens een entiteit met een lange, stabiele verwachte levensduur om je
> >jabber-ID te beheren. Moet je voor spelletjes ook niet een soort
> >centrale, trusted server hebben die niet te "cheaten" is ?
> 
> In een voorlopige fase kunnen we misschien wel iets regelen via onze 
> Werkgroep Vrije Software, of de Zeus WerkgroeP Informatica om een server 
> te plaatsen op de universiteit. Neem dit zeker nog niet aan als zekerheid.
> 
> >>>Ik hoop echt dat we iets kunnen bedenken om dit nieuwe monopolie
> >>>van M$ (op feitelijke electronic ID's voor de halve wereldbevolking)
> >>>te verhinderen voor het te laat is.
> >>
> >>Het is geen eID geworden en zal het ook niet meer worden. Passport is 
> >>afgeschreven geraakt en je kan MSN-en met een ander adres.
> >
> >Dus niet nodig om me zorgen in te maken ? Ik heb de indruk van wel.
> >Wacht tot ze dit met online shopping gaan koppelen, dan brengt het
> >echt veel geld op.
> 
> Dat hebben ze geprobeerd via eBay, maar dat sloeg daar niet meer aan. 
> 't Zou moeten zijn dat ze zelf een soort online shoppingcenter opzetten 
> (waar hun music-clubje al een voorbode van kan zijn).

Het is perfect mogelijk dat eBay en M$ gewoon allebei die markt (van 
online shopping op grote schaal voor de masses) zoveel mogelijk voor 
zich willen en daarom niet meer in een partnership wensten te blijven.
Dat betekent niet dat het concept afgeschreven is, maar misschien net 
dat het nu serieus begint te worden en de tijd van "pre-competitive
partnerships" voorbij is.

Doen we iets met dat idee voor een jabber / eID implementatie ?

Misschien moet dat soort implementatieideeen naar de linuxthuis.be
lijst verhuizen ? (Is niet meer echt Open Standaarden).

PeterMore information about the Openstandaarden mailing list