[Openstandaarden] [persbericht] Europees Parlement zegt "nee" tegen softwarepatenten, "ja" aan innovatie

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Fri Jul 8 11:34:19 CEST 2005


kPERSBERICHT FFII -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

========================================================================
Europees Parlement zegt "nee" tegen softwarepatenten, "ja" aan innovatie
========================================================================

Straatsburg, 6 juli 2005 -- Het Europees Parlement heeft vandaag met
een ruime meerderheid beslist de softwarepatentenrichtlijn te
verwerpen. De verwerping was het logische antwoord op de weigering van
de Europese Commissie in februari om de procedure rond de richtlijn
opnieuw op te starten en op de onwil van de Europese Ministerraad om
een echte dialoog aan te gaan met het Parlement. De FFII (Foundation
for a Free Information Infrastructure) feliciteert het Parlement
omwille van het duidelijke "nee" tegen onduidelijke wetsvoorstellen en
mank lopende procedures.

Dit is een grote overwinning voor diegenenen die campagne hebben
gevoerd om ervoor te zorgen dat innovatie en vrije concurrentie
beschermd blijven tegen de dreiging van triviale software- en
"business process" patenten. Het maakt een einde aan de pogingen van
de Europese Commissie om de praktijken van het Europees Patentbureau,
dat net als in de Verenigde Staten triviale patenten toelaat, een
wettelijk kader te geven. Wij geloven dat het werk van het Parlement
en meer in het bijzonder de 21 compromis-amendementen een goede basis
vormen voor verdere inspanningen op het gebied van wetgeving.

De verwerping zorgt voor ademruimte om nieuwe initiatieven op te
starten, gebaseerd op de kennis die gedurende de laatste vijf jaar is
verworven. Alle mogelijke organisaties zijn nu volop op de hoogte van
de wat er leeft bij de belanghebbenden. Het feit dat er 21
amendementen nodig waren om van het "Gemeenschappelijk Standpunt" van
de Raad een consistent stuk wetgeving te maken, wijst erop dat de
tekst eenvoudigweg niet klaar was voor de finale Conciliatieprocedure
tussen Parlement, Raad en Commissie. Wij hopen dat de Commissie en de
Raad in de toekomst op zijn minst een antwoord hebben op de
opmerkingen van het Parlement, om soortgelijke botsingen te vermijden.

Jonas Maebe, lid van de raad van bestuur van de FFII, geeft zijn visie
op de feiten: "Dit resultaat toont duidelijk aan dat grondige
analyses, oprecht bezorgde burgers en feitelijk materiaal meer impact
hebben dan gratis ijsjes, karrevrachten ingehuurde lobbyisten en
dreigementen met outsourcing. Wij hopen dat deze wending de mensen
opnieuw vertrouwen geeft in het Europese beslissingsproces en dat ze
ertoe zal bijdragen dat de Raad en de Commissie hun besluitvorming
even transparant maken als die van het Parlement. Verder is het nodig
dat in de toekomst alle belanghebbende partijen in dezelfde mate
kunnen deelnemen aan het beslissingsproces, ongeacht hun grootte."

De FFII bedankt verder de duizenden mensen die hun Parlementaire
vertegenwoordigers hebben benaderd. De organisatie dankt ook de
talloze vrijwilligers die hun tijd en energie opgeofferd hebben voor
de goede zaak. "Dit is evenzeer hun overwinning als de onze", aldus de
FFII.

====================
Actergrondinformatie
====================

Gratis ijsjes voor patenten
 http://wiki.ffii.org/CampIcecream050601En

Lobbyisten zetten boten in
 http://lists.ffii.org/pipermail/news/2005-July/000297.html

Foto's van de zeeslag
 http://gallery.ffii.org/Strasbourg050705

Link naar dit perbericht
 http://wiki.ffii.org/PrReject050706En


=================
Contactinformatie
=================

Jonas Maebe
jmaebe at ffii.org
+32-485-369645

Dieter Van Uytvanck
dietvu at village.uunet.be
+32-499-167010

==========================================================================
Over FFII -- http://www.softwarepatenten.be , http://www.ffii.org
==========================================================================
 
De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 500 leden, 3000 bedrijven en 80.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.More information about the Openstandaarden mailing list