[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Thu Jun 16 19:42:41 CEST 2005


Ward Vandewege wrote:
> Enfin, ik hoop dus maar dat er niemand op het idee komt om het RRN op die
> manier te gaan gebruiken, als een 'geheim' identificatienummer...

Zo dom zijn ze hier nu ook weer niet hoor, al is het eigenlijk wel
makkelijk om wat op de gevoelens van veel operatoren te spelen en al
snel iets los te krijgen.

Met de eID zullen we dergelijke aanvragen tot blokkeren kunnen toestaan
mits identificatie dmv eID.

-- 
Peter Dedecker           Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Studentenvertegenwoordiger     VTK Computerpraeses
Isabellakaai 124 - 9000 Gent    GSM: 0486/15.23.20
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050616/9a1308f9/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list