[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Thu Jun 16 19:40:44 CEST 2005


Kristoff Bonne wrote:
> Ik ben geen fan van allerlei databanken; en nog minder niet als die dan
> nog eens allemaal op een electronische manier aan elkaar gekoppeld
> worden en zeker niet als er dan nog eens een koppeling mogelijk wordt
> tussen databanken van de overheid (waar er toch persoonlijke informatie
> in staat) en databanken bijgehouden door half-overheid instellingen
> (ziekenfondsen, de werkgever, banken) en echt "commerciele" bedrijven
> (bv. grootwarenhuis ketens).

Oh, dat kan nu ook al hoor. Als Delhaize haar gegevens doorgeeft aan
JBC bijvoorbeeld, is het ook makkelijk genoeg om de dubbels op basis van
adres/naam eruit te halen op een automatische manier.

Kortom, wat vroeger mogelijk was, wordt nu alleen iets makkelijker. Ik
zou er niet extra paranoia door worden.

-- 
Peter Dedecker           Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Studentenvertegenwoordiger     VTK Computerpraeses
Isabellakaai 124 - 9000 Gent    GSM: 0486/15.23.20
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050616/03664a16/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list