[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Fri Jun 17 11:32:23 CEST 2005


On Thursday 16 June 2005 17:09, Kristoff Bonne wrote:
> Gegroet,

> Nu, het gevolg is dan wel dat er nog een databank komt waar er iedereen
> gekoppeld wordt aan het RRN, dezelfde "sleutel" als wat gebruikt wordt
> bij zoveel andere databanken.
> De kans dat er daardoor een vermening mogelijk wordt tussen databanken
> van de overheid (waar het RRN gebruikt wordt, waar ik geen probleem mee
> heb) en databanken van andere instellingen (bv.
> half-overheidsinstellingen: ziekenfondsen, ...) en echt
> "privé"-databanken, enz.

yep, in praktijk (zie bv. situatie in Amerika met SSN aldaar, of Oostenrijk) 
blijk ook dat na invoering van zo'n gemeenschappelijke sleutel het aantal 
voorvallen van "identity theft" explosief begint te stijgen. 

En dan is "identity theft" enkel nog maar het meest erge gevolg, daarnaast 
heb je nog misbruik van allerlei gekoppelde gegevens door marketeers ... 
(er was bv. grote heisa in een van de amerikaanse staten na invoering van 
een elektronisch rijbewijs (met SSN) omdat nachtclubs/bars/... hier zwaar 
misbruik van gingen maken om gegevens over klanten bij te houden, uit te 
wisselen ...)

-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050617/bf93b91f/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list