[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

Geert Hendrickx geert.hendrickx at ua.ac.be
Fri Jun 17 12:20:34 CEST 2005


On Fri, Jun 17, 2005 at 12:09:05PM +0200, Sven Putteneers wrote:
> Mja, als het wettelijk verplicht is, denk ik niet dat je de keuze hebt
> om je digitale handtekening niet te gebruiken...
> En heb je het meeste vertrouwen in een "analoge" handtekening die
> iedereen met 10min tijd en een kopietje van je handtekening kan
> nabootsen en die geen garantie geeft op het niet veranderen van het
> originele document, of heb je liever een digitale handtekening met een
> key van (IIRC) 1024 bits die thevens verificatiefouten geeft wanneer
> er met het ondertekende document geknoeid is nadat je het hebt
> getekend?

Het verschil is dat je een "analoog gehandtekend" document kan
aanvechten ("ik heb dit nooit ondertekend").  Kan dat ook met een
digitale?  

GH

-- 
:wq
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 187 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050617/9f09e940/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list