[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Fri Jun 17 13:06:28 CEST 2005


Op vrijdag 17 juni 2005 12:20, schreef Geert Hendrickx:
> On Fri, Jun 17, 2005 at 12:09:05PM +0200, Sven Putteneers wrote:
> > Mja, als het wettelijk verplicht is, denk ik niet dat je de keuze hebt
> > om je digitale handtekening niet te gebruiken...
> > En heb je het meeste vertrouwen in een "analoge" handtekening die
> > iedereen met 10min tijd en een kopietje van je handtekening kan
> > nabootsen en die geen garantie geeft op het niet veranderen van het
> > originele document, of heb je liever een digitale handtekening met een
> > key van (IIRC) 1024 bits die thevens verificatiefouten geeft wanneer
> > er met het ondertekende document geknoeid is nadat je het hebt
> > getekend?
>
> Het verschil is dat je een "analoog gehandtekend" document kan
> aanvechten ("ik heb dit nooit ondertekend").  Kan dat ook met een
> digitale?

Ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen. :-)

-- 
Mvg, Sander Devrieze.

xmpp:sander at l4l.be ( http://jabber.tk/ )
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050617/9104a828/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list