[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

Geert Hendrickx geert.hendrickx at ua.ac.be
Fri Jun 17 14:31:10 CEST 2005


On Fri, Jun 17, 2005 at 01:58:07PM +0200, Sven Putteneers wrote:
> Om een afweging te maken tussen die twee gaan er altijd opofferingen
> gemaakt moeten worden (en wat mij betreft liever aan de kant van
> gebruiksgemak dan aan de kant van bescherming van privacy).
> 
> Het enige doenbare voorstel dat ik hier heb zien passeren, is dat van
> Kristof Bonne. Voor elke categorie informatie info die men van je
> kaart wil query'en, moet je expliciet toestemming geven.  Beter zou
> nog zijn dat dit optioneel gemaakt wordt, zodat mensen met een gezond
> wantrouwen voor elke transactie toestemming moeten geven, maar mensen
> die eerder gebruiksgemak willen, voor bijvoorbeeld het opvragen van
> hun naam en geslacht dit zonder expliciete handeling (buiten hun kaart
> in de lezer te steken) kunnen laten gebeuren.

Dat optioneel maken van toestemming geven lijkt me ook weer gevoelig aan
sociale druk.  Stel je even voor dat het toestemming geven ("OK" toets)
bij een proton-automaat ook optioneel was (je kon op de kaart instellen
of je zelf toestemming wil geven of automatisch aanvaarden).  Je zou al
snel als een "controlefreak" scheef bekeken worden omdat je dat enablet.
Dus zouden veel mensen het disablen, om de zaken vooruit te laten gaan.
Maar nu het geen optie is (je MOET elke betaling bevestigen), kijkt
niemand er van op.  Zou dit ook niet beter zijn met de eID?  

"Inlezen van leeftijd, geslacht, en rijksregisternummer.  Akkoord?  [J/N]"  

GH

[PS: wat ik mij afvraag; is het weergeven van het bedrag, en het OK
 duwen op een proton-toestel een functie van dat toestel zelf?  M.a.w.
 kan ik zelf een toestel bouwen dat _weergeeft_ dat het 5 euro afhaalt,
 en er ondertussen 50 afhaalt?  ]

-- 
:wq
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 187 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050617/6475d392/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list