[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Fri Jun 17 15:04:03 CEST 2005


On Friday 17 June 2005 14:55, Sven Putteneers wrote:
> On Fri, 17 Jun 2005 at 14:31:10 +0200, Geert 
Hendrickx(geert.hendrickx at ua.ac.be) wrote:
> > > Het enige doenbare voorstel dat ik hier heb zien passeren, is dat van
> > > Kristof Bonne. Voor elke categorie informatie info die men van je
> > > kaart wil query'en, moet je expliciet toestemming geven.  Beter zou
> > > nog zijn dat dit optioneel gemaakt wordt, [...]
> >
> > Dat optioneel maken van toestemming geven lijkt me ook weer gevoelig
> > aan sociale druk.  Stel je even voor dat het toestemming geven ("OK"
> > toets) bij een proton-automaat ook optioneel was (je kon op de kaart
> > instellen of je zelf toestemming wil geven of automatisch aanvaarden). 
> > Je zou al snel als een "controlefreak" scheef bekeken worden omdat je
> > dat enablet.
>
> Daar twijfel ik eerlijk gezegd aan. Hoe veel mensen kijken hun rekening
> aan de kassa van de supermarkt niet na om te zien of er geen dingen
> dubbel/verkeerd zijn aangerekend? En als er dan toch iets niet klopt,
> beginnen ze direct een discussie met de kassajuffrouw, of die nu een
> volgende klant aan't bedienen is of niet.
> Dit pakt ook tijd in en ik denk niet dat er veel mensen zijn die heir
> iets op tegen hebben.

yep, en dan zijn in dit geval de gevolgen van een vergissing/misbruik 
relatief klein, de gevolgen van misbruik met eid zijn vele male groter, en 
bijgevolg zou je in eerste instantie verwachten dat men hier zoveel 
voorzichtiger mee omgaat, al is dit helaas niet waar

> > Maar nu het geen optie is (je MOET elke betaling bevestigen), kijkt
> > niemand er van op.  Zou dit ook niet beter zijn met de eID?
>
> Misschien met een opt-out systeem voor bevestiging? Het systeem zou dan
> standaard om bevestiging vragen, tenzij je dit expliciet laat
> uitschakelen op het gemeentehuis of zo.
> De overgrote meerderheid verandert de instellingen van z'n kaart toch
 > niet. 
lijkt me een absoluut minimum
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050617/2de987c5/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list