[Openstandaarden] openstandaarden website en safari

Wouter Horré wouter at ligezin.be
Fri Jun 17 21:33:01 CEST 2005


On Fri, Jun 17, 2005 at 09:10:01PM +0200, Kristoff Bonne wrote:
> Gegroet,
> 
> Even een "boze mail" naar openstandaarden.be zelf.
> 
> Indien ik de website wil bekijken vanuit mijn mac; dan krijg ik alleen 
> het bovenste en het linkse kader maar niets op het linker deel van de 
> webpagina (waar toch de tekst staat).
> Op mijn linux (met firefox) geen probleem.
> 
> ????
> 
> Systeem: MacOS 10.3.9, safari 1.3 (v312)
> 
> 

http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.openstandaarden.be%2F
geeft een paar errors !

mvg
Wouter

-- 
http://www.ligezin.be/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050617/aa7d9dad/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list