[Openstandaarden] openstandaarden website en safari

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Fri Jun 17 21:10:01 CEST 2005


Gegroet,

Even een "boze mail" naar openstandaarden.be zelf.

Indien ik de website wil bekijken vanuit mijn mac; dan krijg ik alleen 
het bovenste en het linkse kader maar niets op het linker deel van de 
webpagina (waar toch de tekst staat).
Op mijn linux (met firefox) geen probleem.

????

Systeem: MacOS 10.3.9, safari 1.3 (v312)


Cheerio! Kr. Bonne.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3210 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050617/6de65b85/smime-0003.bin


More information about the Openstandaarden mailing list