[Openstandaarden] e-id: wishlist

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Tue Jun 21 10:35:47 CEST 2005


On Monday 20 June 2005 21:21, Kristoff Bonne wrote:
> Peter Vandenabeele schreef:

> Ik denk dat bepaalde zaken (zoals het verplichten van bepaalde firmware
> in de kaartlezers voor alle lezers die bedoeld zijn voor "het publiek";
> toch wel mogelijk moeten zijn.

mja, maar los niets fundamenteels op je betrouwd de beveiliging nog steeds 
uit aan een 3e partij (diegene die de firmware op dat apparaat laad), je 
wil de bescherming ingebakken in de eid niet in de apparaten die informatie 
uitlezen, dat laatste geeft een "single point of failure" voor alle eids 
die een apparaat te zien krijgt, als je de bescherming inbouwd in de kaart 
moet je elke kaart appart zien te veroveren)
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050621/a243323b/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list