[Openstandaarden] e-id: wishlist

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Tue Jun 21 10:43:31 CEST 2005


On Monday 20 June 2005 22:53, Kristoff Bonne wrote:
> Uiteindelijk, men moet een beetje realistisch blijven. Veranderingen aan
> de eid's zelf; dat is simpelweg een "no-go". 
dan is de eid dus (in elk geval wat mij betreft) doodgeboren, in de huidige 
incarnatie is die niet bruikbaar voor digitale toepassingen (zolang het RRN 
ingebakken blijft in de handtekening is dit zowieso het geval)
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050621/ce022ec6/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list