[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Mon Jun 20 10:28:34 CEST 2005


On Friday 17 June 2005 22:16, Kurt Roeckx wrote:
> On Fri, Jun 17, 2005 at 02:55:27PM +0200, cobaco (aka Bart Cornelis) 
wrote:

> Typisch word dit gedaan door de firmware in een OTP (One Time
> Programmable) chip te steken.  Er bestaan daar verschillende
> soorten in.  Ofwel laat de technologie maar 1 maal schrijven
> toe, 
dat lijkt goed

> ofwel zijn er zogenaamde "security fuses". 
>
> Er zijn er waar je achteraf nog kan lezen, en er zijn er waar dit
> ook niet meer gaat.  
hm, wil je net wel als je de firmware niet zelf wegschrijft (hoe kan je 
anders controleren of de firmware een goedgekeurde versie is?)

> De security fuses werken door na het 
> programeren van de chip een te grootte stroom door die baan te
> sturen waardoor ze doorbrand (zoals een zekering) en waardoor het
> dan onmogenlijk word ze te gebruiken.
er, die  te grote stroom wordt dat programmatisch aangestuurt, of is dat 
hardwarematig na het eerste schrijven?

Indien het 1e is dit nog steeds niet veilig als een 3e partij de sleutel 
wegschrijft.

> Of dit het geval is bij de e-ID kaart weet ik niet, maar ik
> veronderstel van wel.
kan iemand dit bevestigen?
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050620/c2b3f2e6/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list