[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

Jan Claeys janc+openstandaarden at lugwv.be
Tue Jun 21 11:33:15 CEST 2005


Op di, 21-06-2005 te 08:11 +0200, schreef Kristoff Bonne:
> Zeg je nu dat er op dit moment al een duidelijk wettelijk kader is
> waarbij iedereen die de informatie uit de kaart leest vooraf moet
> melden wat er uit de kaart gelezen wordt? Welke wet is dat?

Als die persoon persoonlijke info wil opslaan in combinatie met
identificatiegegevens zoals je naam/RRN moet die eerst je toestemming
vragen (en moet die lijst ook geregistreerd worden, dacht ik).

Als die info niet aan identificatie-gegevens gekoppeld wordt moet dat
waarschijnlijk niet gevraagd worden (vb. om algemene statistische
gegevens te verzamelen; vb. hoeveel % vrouwen zijn er onder onze
klanten, uit welke gemeenten komen onze klanten vooral).

Er moet on-line wel ergens een bespreking/samenvatting over de
privacy-wetgeving te vinden zijn?

-- 
Jan Claeys
More information about the Openstandaarden mailing list