[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Tue Jun 21 14:08:24 CEST 2005


On Tuesday 21 June 2005 13:13, Wouter Verhelst wrote:
> On Tue, Jun 21, 2005 at 12:51:27PM +0200, cobaco (aka Bart Cornelis) 
wrote:
> > nee, zolang een eid-key het RRN bevat, kun je het mijns inziens niet
> > maken om een publieke sleutelserver op te zetten voor de eid
>
> Die is er al.
er, we hebben dus volgende situatie:
- alle eids worde aangemaakt met een certificate (waarvan de publieke 
component dan neem ik aan ook direct op die sleutelserver geplaatst wordt)
- je kunt als burger dat certificaat laten herroepen als je dit niet wenst
- keyserver blijft natuurlijk zeggen "dit certificaat is herroepen" (en 
blijft dus een kopie hebben van dit certificaat)

-> we hebben nu een defacto publicatie van het rijksregisternummer van 
iedereen (met een eid, maar dat is binnenkort een paar jaar dus iedereen) 
door de overheid !?! Zeg me alsjeblief dat ik hierboven ergens iets 
verkeerdelijk aanneem!

> > (mag je wettelijk zomaar geboortedatum van mensen publiceren? ik
> > vermoed van niet)
>
> Blijkbaar wel -- ik kan me niet voorstellen dat men bij een
> prestigeproject als dit niet ook de juridische kant van de zaak bekeken
> heeft.
zo mij nou net helemaal niet verbazen als dat over het hoofd gezien wordt, 
dat soort SNAFU's is IMHO typisch
(zie het fundamenteel verschil niet tussen zo'n vergissing, en eerst een 
straat helemaal opnieuw aanleggen om die dan een week later weer open te 
gooien om de telefoonlijnen erin te leggen, waarna de straat weer oneffen 
ligt, en dat hebben we denk ik allemaal wel al zien gebeuren)

al helemaal zo aangezien m'n het bij FEDICT blijkbaar helemaal geen probleem 
vondt om het rijksregister zomaar in elke handtekening te steken.
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050621/474236ce/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list