[Openstandaarden] De Standaard Online: pdf met DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Wed May 11 12:14:57 CEST 2005


Vansnick Rudi wrote:
> Betreft Anthony : ik ken Anthony vrij goed (heb samen nog aan Belsign/Globalsign
> concept gewerkt) en kan hem eventueel een belleke geven. Wat zou de bedoeling
> zijn ? Met hem samen te zitten om de zaken te bespreken ?

Prachtig! Concreet heb ik een paar vragen, aansluitend op de reeds
eerder geposte vraag van Peter:

In hoeverre garanderen ze interoperabiliteit en wat doen ze om die
interoperabiliteit te vergroten? Bij mijn weten werkt hun technologie
met de ebook-PDF-DRM's enkel onder Acrobat Reader onder Windows. Geen
linux en mac dus. Zijn ze van plan daar iets aan te doen, hebben ze
daarover afspraken met Adobe en hoe ziet de nabije toekomst eruit voor
die zaken?

Lijkt een systeem van watermerken technisch en/of praktisch haalbaar
voor hen? Hebben ze plannen in die richting? Waarom wel/niet?

Verder nog een vraagje aan jou: heb je enig zicht op alternatieve
technologieën die wel gebasseerd zijn op open standaarden of die op zijn
minst beschikbaar zijn op de drie meest gebruikte platformen?

Alleszins vreewel bedankt!

-- 
Peter Dedecker           Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Studentenvertegenwoordiger     VTK Computerpraeses
Isabellakaai 124 - 9000 Gent    GSM: 0486/15.23.20

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050511/f43e3fe1/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list