[Openstandaarden] De Standaard Online: pdf met DRM

Wouter Vanden hove wouter.vanden.hove at telenet.be
Wed May 11 14:16:40 CEST 2005


Peter Dedecker wrote:

> In hoeverre garanderen ze interoperabiliteit en wat doen ze om die
> interoperabiliteit te vergroten?  Bij mijn weten werkt hun technologie
> met de ebook-PDF-DRM's enkel onder Acrobat Reader onder Windows.  Geen
> linux en mac dus.  Zijn ze van plan daar iets aan te doen, hebben ze
> daarover afspraken met Adobe en hoe ziet de nabije toekomst eruit voor
> die zaken?


"interoperabiliteit garanderen"
"interoperabiliteit vergroten"

Ik vindt dit véél te eufemistisch verwoord. en voor een oppervlakkige 
lezer komt het probleem te weinig naar voor.

Je moet het omkeren:

Klopt het dat klanten van de Standaard die deze PDF's willen lezen, 
*verplicht* zijn een licentie te kopen van Windows XP omdat het met 
niets anders werkt?

wouter
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: wouter.vanden.hove.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 294 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050511/d66c3f32/wouter.vanden.hove-0003.vcf


More information about the Openstandaarden mailing list