[Openstandaarden] De Standaard Online: pdf met DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Mon May 16 16:01:27 CEST 2005


Vansnick Rudi wrote:
> Betreft Anthony : ik ken Anthony vrij goed (heb samen nog aan Belsign/Globalsign
> concept gewerkt) en kan hem eventueel een belleke geven. Wat zou de bedoeling
> zijn ? Met hem samen te zitten om de zaken te bespreken ?

Zouden we hier nu nog iets mee doen? Gewoon vragen naar betere
ondersteuning, of echt actief samenzitten om zaken uit te zoeken?

Bedankt!

-- 
Peter Dedecker           Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Studentenvertegenwoordiger     VTK Computerpraeses
Isabellakaai 124 - 9000 Gent    GSM: 0486/15.23.20
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050516/0ac498ac/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list