[Openstandaarden] cc (cultuur centra) sites even groot probleem als peeceephobie.be

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Wed Nov 2 17:50:27 CET 2005


On Wed, 2 Nov 2005, FreeAldo wrote:
> On Wed, Nov 02, 2005 at 12:50:39PM +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > > > ----- Forwarded message from "han ::::: zap all people" <han at zap...>
> > > > ----- From: "han ::::: zap all people" <han at zap...>
> > 
> > > > Het probleem is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan fontdefinities. Deze
> > > > sites maken gebruik van de normaal gesproken algemeen beschikbare 
> > Verdana
> > > > TTF. Bij bepaalde distro's of installaties is dit lettertype niet of op
> > > > een voor Flash onbegrijpelijke manier gedefinieerd. In de populairste
> > > > distro's (Red Hat, Mandrake, SuSe) lijkt dit probleem zich ook niet te
> > > > stellen.
> > 
> > gezien flash zelf niet vrij te distribueren is (reden waarom bv. Debian 
> > flash niet standaard heeft) ligt dit probleem niet bij de distro's maar bij 
> > Macromedia flash installatieprogramma
> > 
> > => dit lijkt me dus eerder een argument _tegen_ flash:
> >  die slaagt er blijkbaar niet (altijd) in om de geïnstalleerde fonts te
> >  vinden (bovenstaande geeft tenminste aan dat het een probleem is met
> >  Flash die de fonts niet vindt, niet met fonts die niet geïnstaleerd zijn)
> > 
> 
> Kan je even aub het pakket msttcorefonts bij installeren, is in deb 
> beschikbaar,
> en laat ons eens weten of je plots de zelfde sites veel beter leest?
> 
> dit pakket bevat verdana, arial, enz;

Mis.

Uit `dpkg -s msttcorefonts':

| Section: contrib/graphics
      ^^^^^^^
| Description: Installer for Microsoft TrueType core fonts
        ^^^^^^^^^
| This package allows for easy installation of the Microsoft True Type
            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
| Core Fonts for the Web including:
| .
|  Andale Mono
|  Arial Black
|  Arial (Bold, Italic, Bold Italic)
|  Comic Sans MS (Bold)
|  Courier New (Bold, Italic, Bold Italic)
|  Georgia (Bold, Italic, Bold Italic)
|  Impact
|  Times New Roman (Bold, Italic, Bold Italic)
|  Trebuchet (Bold, Italic, Bold Italic)
|  Verdana (Bold, Italic, Bold Italic)
|  Webdings
| .
| You will need an Internet connection to download these fonts if you
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
| don't already have them.

Dus de fonts zelf zitten _niet_ in Debian, o.w.v. licentievoorwaarden.
Daarom zit msttcorefonts ook in `contrib'.

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							  -- Linus Torvalds


More information about the Openstandaarden mailing list