[Openstandaarden] fgov testresultaten: hoe erg het gesteld is metconformiteit fgov sites

Philip Paeps philip at paeps.cx
Mon Nov 7 10:21:26 CET 2005


On 2005-11-07 09:09:07 (+0100), Peter Strickx <peter.strickx at gmail.com> wrote:
> Hoewel we niet van plan zijn om zo'n uitgebreid document als onze
> Nederlandse collega's te produceren rond toegankelijkheid
> (http://webrichtlijnen.overheid.nl/)

Is er een specifieke reden waarom het opstellen van zo'n document al bij
voorbaat uitgesloten wordt? Ik heb het document in kwestie niet met een
vergrootglas gelezen, maar uit mijn oppervlakkige lezing kan ik niet meteen
iets vinden dat een onoverkomelijk struikelblok zou mogen vormen voor onze
Belgische overheid.

> zal op de volgende vergadering van de Permanente ICT Stuurgroep (PICTS -
> 17/11) het voorstel gedaan worden om een aantal 'open standaarden' uit
> BelGIF (www.belgif.be) van de 'proposed' status naar de 'recommended' status
> te krijgen.

Zijn deze vergaderingen openbaar, of worden er ergens notulen van openbaar
gemaakt, zodat de geïnteresseerde burger weet wat er precies gebeurt?

> Een daarvan is "Accessibility and user interface design". Vandaag vragen we
> (zeker voor Fedict-eigen web sites) dat deze draaien onder verschillende
> browsers (IE, Mozilla, Firefox. Safari en Opera).

Wordt hierbij ook rekening gehouden met 'plugin-vrije' installaties van de
browsers in kwestie? Met andere woorden: kunnen we dat Firefox effectief als
Firefox interpreteren, of moeten we daar eigenlijk 'Firefox met Flash en Java'
in lezen?

> We gaan dit voor de volgende lastenboeken en projecten uitbreiden naar
> 'validatie door http://validator.w3.org/'

Een duidelijkere eis zou zijn: conformeren aan de door het W3C gepubliceerde
recommendations voor markup en accessibility. De Validator valideert immers
maar een subset van de recommendations, namelijk de syntactische correctheid
van de input.

Voor interessantere recommendations (WAI, bijvoorbeeld) bestaan er volgens mij
geen automagische validators, terwijl deze recommendations in zekere zin
belangrijker zijn dan de louter syntactische.

 - Philip

-- 
Philip Paeps                  Please don't Cc me, I am
philip at paeps.cx                 subscribed to the list.

 BOFH Excuse #246:
  It must have been the lightning storm we had (yesterday) (last week)
  (last month)More information about the Openstandaarden mailing list