[Openstandaarden] fgov testresultaten: hoe erg het gesteld ismetconformiteit fgov sites

ISOC Belgium isocbe at isoc.be
Mon Nov 7 10:06:39 CET 2005


Beste Peter,

ISOC Belgium wil gerust ingaan op jouw onderstaand voorstel.
Als vertegenwoordigers van W3C in België zijn we uiteraard erg begaan met de
toepassing van de W3C standaarden. Er zijn meerdere mogelijkheden om de
website(s) te testen op deze standaarden. W3C zelf stelt een aantal
mogelijkheden ter beschikking, een workshop zou zeker ook goed van pas komen om
de ontwikkelaars de "insiders-informatie" te bezorgen waardoor de toepassing nog
efficienter zou kunnen gebeuren. Tenslotte is het toepassen van de Accessibility
normen goed voor iedereen, hoeft niet voor blinden en slechtzienden alleen. 

Bij deze willen wij, ISOC Belgium, onze deelname aan de verdere uitbouw van de
overheidswebsites betuigen.
Wij kijken hoopvol uit op een eerste gesprek in dat kader.

Rudi Vansnick
Voorzitter ISOC Belgium


-----Original Message-----
From: openstandaarden-bounces at openstandaarden.be
[mailto:openstandaarden-bounces at openstandaarden.be] On Behalf Of Peter Strickx
Sent: Monday, November 07, 2005 9:09 AM
To: Openstandaarden mailinglist
Subject: Re: [Openstandaarden] fgov testresultaten: hoe erg het gesteld
ismetconformiteit fgov sites


Beste,

Hoewel we niet van plan zijn om zo'n uitgebreid document als
onze Nederlandse collega's te produceren rond toegankelijkheid
(http://webrichtlijnen.overheid.nl/) zal op de volgende vergadering
van de Permanente ICT Stuurgroep (PICTS - 17/11) het voorstel gedaan
worden om een aantal 'open standaarden' uit BelGIF (www.belgif.be)
van de 'proposed' status naar de 'recommended' status te krijgen.
Een daarvan is "Accessibility and user interface design". Vandaag vragen
we (zeker voor Fedict-eigen web sites) dat deze draaien onder verschillende
browsers (IE, Mozilla, Firefox. Safari en Opera). We gaan dit voor de volgende
lastenboeken en projecten uitbreiden naar 'validatie door
http://validator.w3.org/ '

Indien mensen weet hebben van andere (w3c) 'validators' (enige manier om op een
betrouwbare
manier de conformiteit na te gaan) dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groeten,

Peter StrickxOn 11/5/05, ISOC Belgium <isocbe at isoc.be> wrote:
|-----Original Message-----
|From: openstandaarden-bounces at openstandaarden.be
|[mailto:openstandaarden-bounces at openstandaarden.be ] On Behalf
|Of FreeAld0
|Sent: Saturday, November 05, 2005 9:56 AM
|To: OpenStandaarden MailingList
|Subject: [Openstandaarden] fgov testresultaten: hoe erg het
|gesteld is metconformiteit fgov sites
|
|
|Dit toont aan hoe groot het probleem wel is, met fouten uit het
|verleden, de fouten van pecephobie/peeceefobie 1 week geleden,
|en de fouten
|die -logisch ook- morgen zullen gebeuren als niets gebeurd: 
|
|  http://www.entrouvert.be/~fred/accessibilite-fgov.be/
|

Het ligt alvast in de bedoeling van ISOC Belgium om een actie naar de overheid 
toe op te zetten, zeker in het kader van de toegankelijkheid.
Als vertegenwoordiger van W3C voor België en Luxemburg hebben wij verschillende
malen gewezen op de onvolkomenheden in dit kader. Doch telkens opnieuw wordt 
verwezen naar Blindsurfer. Tot onze grote spijt moeten wij vaststellen dat
Blindsurfer, of althans de verenigingen erachter, niet wensen aan te sluiten bij
W3C, doch telkens gebruik maken van het prachtige werk van deze organisatie. 
Zonder hen zou Blindsufer vermoedelijk niet bestaan.

Dit is geen afbraak aan wat door Blindsurfer voor de blinden en slechtzienden
wordt gedaan, doch eerder een oproep om niet langer op een eiland te vertoeven. 

Rudi

|Ald0
|
|
|
|_______________________________________________
|Openstandaarden mailing list
|Openstandaarden at openstandaarden.be
|http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaarden 
|


_______________________________________________
Openstandaarden mailing list
Openstandaarden at openstandaarden.be
http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaarden

More information about the Openstandaarden mailing list