[Openstandaarden] fgov testresultaten: hoe erg het gesteld is metconformiteit fgov sites

Peter Strickx peter.strickx at gmail.com
Mon Nov 7 09:09:07 CET 2005


Beste,

Hoewel we niet van plan zijn om zo'n uitgebreid document als
onze Nederlandse collega's te produceren rond toegankelijkheid
(http://webrichtlijnen.overheid.nl/) zal op de volgende vergadering
van de Permanente ICT Stuurgroep (PICTS - 17/11) het voorstel gedaan
worden om een aantal 'open standaarden' uit BelGIF
(www.belgif.be<http://www.belgif.be>
)
van de 'proposed' status naar de 'recommended' status te krijgen.
Een daarvan is "Accessibility and user interface design". Vandaag vragen
we (zeker voor Fedict-eigen web sites) dat deze draaien onder verschillende
browsers (IE, Mozilla, Firefox. Safari en Opera). We gaan dit voor de
volgende
lastenboeken en projecten uitbreiden naar 'validatie door
http://validator.w3.org/ '

Indien mensen weet hebben van andere (w3c) 'validators' (enige manier om op
een betrouwbare
manier de conformiteit na te gaan) dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groeten,

Peter Strickx


On 11/5/05, ISOC Belgium <isocbe at isoc.be> wrote:
>
> |-----Original Message-----
> |From: openstandaarden-bounces at openstandaarden.be
> |[mailto:openstandaarden-bounces at openstandaarden.be] On Behalf
> |Of FreeAld0
> |Sent: Saturday, November 05, 2005 9:56 AM
> |To: OpenStandaarden MailingList
> |Subject: [Openstandaarden] fgov testresultaten: hoe erg het
> |gesteld is metconformiteit fgov sites
> |
> |
> |Dit toont aan hoe groot het probleem wel is, met fouten uit het
> |verleden, de fouten van pecephobie/peeceefobie 1 week geleden,
> |en de fouten
> |die -logisch ook- morgen zullen gebeuren als niets gebeurd:
> |
> | http://www.entrouvert.be/~fred/accessibilite-fgov.be/
> |
>
> Het ligt alvast in de bedoeling van ISOC Belgium om een actie naar de
> overheid
> toe op te zetten, zeker in het kader van de toegankelijkheid.
> Als vertegenwoordiger van W3C voor België en Luxemburg hebben wij
> verschillende
> malen gewezen op de onvolkomenheden in dit kader. Doch telkens opnieuw
> wordt
> verwezen naar Blindsurfer. Tot onze grote spijt moeten wij vaststellen dat
> Blindsurfer, of althans de verenigingen erachter, niet wensen aan te
> sluiten bij
> W3C, doch telkens gebruik maken van het prachtige werk van deze
> organisatie.
> Zonder hen zou Blindsufer vermoedelijk niet bestaan.
>
> Dit is geen afbraak aan wat door Blindsurfer voor de blinden en
> slechtzienden
> wordt gedaan, doch eerder een oproep om niet langer op een eiland te
> vertoeven.
>
> Rudi
>
> |Ald0
> |
> |
> |
> |_______________________________________________
> |Openstandaarden mailing list
> |Openstandaarden at openstandaarden.be <http://openstandaarden.be>
> |http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaarden
> |
>
>
> _______________________________________________
> Openstandaarden mailing list
> Openstandaarden at openstandaarden.be
> http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaarden
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20051107/cdcc6857/attachment-0002.htm


More information about the Openstandaarden mailing list