[Openstandaarden] fgov testresultaten: hoe erg het gesteld is metconformiteit fgov sites

Jan Claeys janc+openstandaarden at lugwv.be
Wed Nov 9 11:48:36 CET 2005


Op di, 08-11-2005 te 06:59 +0100, schreef Peter Strickx:
> Ik wil graag bekijken of we dit document of delen ervan kunnen hergebruiken
> (met akkoord van de Nederlandse overheid - we hebben hier trouwens
> gesprekken over) maar ik zie ons momenteel niet zoiets zelf ontwikkelen.

Tja, jullie kunnen die overnemen en tegelijk feedback geven aan
Nederland voor verbeteringen in de toekomst, en zo samen verder werken
aan deze specificaties.  Het wiel helemaal opnieuw uitvinden is
uiteraard niet nodig.


> Alles wat multi-platform is kan volgens mij (Firefox / Firefox/flash/Java etc...)

Ik kan je een lijst met honderden dingen geven die werken op tientallen
platform (en dus multi-platform zijn), maar niet werken in MSIE.
Multi-platform mag dus zeker niet het enige criterium zijn.

Daarnaast is Flash 7 bijvoorbeeld enkel beschikbaar voor een aantal
platformen (Win32 vanaf Win98 op x86, Mac OS X vanaf 10.1 op PPC,
Solaris op SPARC & x86 en onder bepaalde voorwaarden[*] Linux op x86).
Je kan het m.a.w. niet gebruiken onder eComStation (het vroegere OS/2),
YellowTab (het vroegere BeOS), Linux op een andere architectuur dan x86,
Syllable, PalmOS, Symbian, BSD's en diverse UNIX'en (behalve soms met
Linux-emulatie op x86), ...

[*] er zijn o.a. problemen met audio en zo


> Indien we als overheid eisen stellen naar website-bouwers moeten we die
> ook kunnen valideren. Het beste is om aan deze mensen zelf een
> 'conformiteitsrapport'  te vragen met de resultaten van hun testen.
> 
> Ik ben voorstander van een gefaseerde, pragmatische aanpak waar we geleidelijk
> aan de 'openstandaarden-lat' hoger leggen, dus alles wat 'automatisch' of semi-automatisch
> kan getoetst worden aan standaarden geniet mijn voorkeur. 

Een publiek proces waarbij mensen hun klachten kunnen melden, deze
geëvalueerd worden, en indien terecht & er iets aan gebeurd ook de
oplossingen bijgehouden worden zou zeker helpen IMHO.  Zo wordt het ook
al gauw duidelijk wie moeite doet en wie niet.  Daarnaast kan het op
termijn tegelijk ook dienen als een soort kennisbank waar instellingen
kunnen zoeken naar anderen die hetzelfde probleem reeds oplosten.

Wat betreft automatisch testen: er bestaan diverse frameworks om
websites te testen of die daar toch bij kunnen helpen, waarvan er ook
meerdere open source zijn[*].  Met een "test-batterij" op basis van zo'n
framework kan na elke aanpassing van de site dan getest worden of alles
wat voordien valideerde/werkte dat nog steeds doet (toch voor bepaalde
problemen, niet alles valt zo te testen).

[*] je kan o.a. eens kijken naar:
- http://wwwsearch.sourceforge.net/mechanize/
- http://search.cpan.org/dist/WWW-Mechanize/
- http://www.incanica.com/itp.html
Deze worden vaak gebruikt om te kijken of een site "werkt" (vb. of een
FORM versturen met verkeerde data de juiste foutmelding geeft), maar een
test die bijv. een HTML-validatie uitvoert, of kijkt of alles nog steeds
functioneel is zonder JavaScript, dat kan even goed...

-- 
Jan Claeys
More information about the Openstandaarden mailing list