[Openstandaarden] Anderhalf jaar stilte - hoe is het nog met open standaarden?

Christophe Strobbe christophe.strobbe at esat.kuleuven.be
Tue Jan 26 17:12:35 CET 2010


At 14:09 26/01/2010, Herman Bruyninckx wrote:
>On Tue, 26 Jan 2010, Philip Paeps wrote:
>>(...)  Hoe is het nog met open standaarden?
>>
>>Als ik wat rondkijk, worden er nog steeds veel wielen opnieuw uitgevonden,
>>zonder teken van standardisering.
>
>Waarom zou er geen hoop zijn...? :-)
>
>Natuurlijk moet die hoop wel best ondersteund worden met concrete acties.
>Maar als "wij" een aantal degelijke voorstellen doen (aan overheden, in de
>eerste plaats) dan zullen er wel een paar resultaten uit de bus komen. Maar
>dit vraagt niet te onderschatten inspanningen om (i) te identificeren welke
>deel-gebieden het makkelijkst een standaardisatie-voorstel zouden
>accepteren, (ii) die standaardisatie-voorstellen effectief voorbereiden, en
>(iii) het lobby-werk doen om die standaarden te motiveren bij de
>beslissingsnemers.

Als ik "open" eens op een andere manier mag interpreteren, zou ik 
daar nog een punt aan willen toevoegen, namelijk toegankelijkheid 
voor personen met een functiebeperking. Aangezien de bevolking in 
heel veel landen vergrijst, zijn er ook steeds meer personen met 
functiebeperkingen (ook rekenen ze zichzelf niet tot die groep).
* CEN en ISO hebben sinds een aantal jaren een "guide" met algemene 
richtlijnen voor technische commissies en werkgroepen om meer 
rekening te houden met de noden van ouderen en personen met een 
functiebeperking. Voor achtergrond en zo, zie 
<http://nl.wikipedia.org/wiki/CEN/CENELEC_Guide_6> of 
<http://en.wikipedia.org/wiki/CEN/CENELEC_Guide_6>.
* Het gebruik van deze CEN/CENELEC Guide 6 is nog veel te beperkt. De 
Europese Commissie financiert daarom een klein project om dit te 
promoten; zie <http://www.stand4all.eu/>.
* Voor sommigen beginnen te morren dat standaarden van CEN en ISO 
geen open standaarden zijn, wijs ik erop dat ik buiten ISO, CEN, 
CENELEC en ETSI geen standaardisatieorganisaties ken met een 
gelijkaardig richtlijnendocument. Men hoeft trouwens niet in CEN of 
ISO bezig te zijn om deze richtlijnen te gebruiken. Buiten bestaande 
standaardisatieorganisatie werd ook "Involving people with 
disabilities in the standardisation process" geschreven: 
<http://www.tiresias.org/about/publications/disabilities_standardisation/index.htm>.>Dit soort mailinglijsten is typisch bevolkt door techneuten, die vooral (i)
>en (iii) onderschatten...


... en die gewoonlijk niets kennen van toegankelijkheid.

Groeten,

Christophe Strobbe


-- 
Christophe Strobbe
K.U.Leuven - Dept. of Electrical Engineering - SCD
Research Group on Document Architectures
Kasteelpark Arenberg 10 bus 2442
B-3001 Leuven-Heverlee
BELGIUM
tel: +32 16 32 85 51
http://www.docarch.be/
---
"Better products and services through end-user empowerment" 
http://www.usem-net.eu/
---
Please don't invite me to LinkedIn, Facebook, Quechup or other 
"social networks". You may have agreed to their "privacy policy", but 
I haven't.More information about the Openstandaarden mailing list