[Openstandaarden] Anderhalf jaar stilte - hoe is het nog met open standaarden?

Jeff Verheyen jeff.verheyen at ampersant.be
Tue Jan 26 17:21:36 CET 2010


Christophe,


Wil je nu zeggen dat bijvoorbeeld automatische data uitwisseling voor
facturatie niet enkel 'open' moet zijn maar ook 'toegankelijk'???


Jeff


On Tue, 2010-01-26 at 17:12 +0100, Christophe Strobbe wrote:
> At 14:09 26/01/2010, Herman Bruyninckx wrote:
> >On Tue, 26 Jan 2010, Philip Paeps wrote:
> >>(...)  Hoe is het nog met open standaarden?
> >>
> >>Als ik wat rondkijk, worden er nog steeds veel wielen opnieuw uitgevonden,
> >>zonder teken van standardisering.
> >
> >Waarom zou er geen hoop zijn...? :-)
> >
> >Natuurlijk moet die hoop wel best ondersteund worden met concrete acties.
> >Maar als "wij" een aantal degelijke voorstellen doen (aan overheden, in de
> >eerste plaats) dan zullen er wel een paar resultaten uit de bus komen. Maar
> >dit vraagt niet te onderschatten inspanningen om (i) te identificeren welke
> >deel-gebieden het makkelijkst een standaardisatie-voorstel zouden
> >accepteren, (ii) die standaardisatie-voorstellen effectief voorbereiden, en
> >(iii) het lobby-werk doen om die standaarden te motiveren bij de
> >beslissingsnemers.
> 
> Als ik "open" eens op een andere manier mag interpreteren, zou ik 
> daar nog een punt aan willen toevoegen, namelijk toegankelijkheid 
> voor personen met een functiebeperking. Aangezien de bevolking in 
> heel veel landen vergrijst, zijn er ook steeds meer personen met 
> functiebeperkingen (ook rekenen ze zichzelf niet tot die groep).
> * CEN en ISO hebben sinds een aantal jaren een "guide" met algemene 
> richtlijnen voor technische commissies en werkgroepen om meer 
> rekening te houden met de noden van ouderen en personen met een 
> functiebeperking. Voor achtergrond en zo, zie 
> <http://nl.wikipedia.org/wiki/CEN/CENELEC_Guide_6> of 
> <http://en.wikipedia.org/wiki/CEN/CENELEC_Guide_6>.
> * Het gebruik van deze CEN/CENELEC Guide 6 is nog veel te beperkt. De 
> Europese Commissie financiert daarom een klein project om dit te 
> promoten; zie <http://www.stand4all.eu/>.
> * Voor sommigen beginnen te morren dat standaarden van CEN en ISO 
> geen open standaarden zijn, wijs ik erop dat ik buiten ISO, CEN, 
> CENELEC en ETSI geen standaardisatieorganisaties ken met een 
> gelijkaardig richtlijnendocument. Men hoeft trouwens niet in CEN of 
> ISO bezig te zijn om deze richtlijnen te gebruiken. Buiten bestaande 
> standaardisatieorganisatie werd ook "Involving people with 
> disabilities in the standardisation process" geschreven: 
> <http://www.tiresias.org/about/publications/disabilities_standardisation/index.htm>.
> 
> 
> 
> >Dit soort mailinglijsten is typisch bevolkt door techneuten, die vooral (i)
> >en (iii) onderschatten...
> 
> 
> ... en die gewoonlijk niets kennen van toegankelijkheid.
> 
> Groeten,
> 
> Christophe Strobbe
> 
> 
-- 
Ampersant bvba - Jeff Verheyen
 Dr. Jacobsstraat 1 - 2570 DUFFEL - Belgium
 Tel: +32 15 32 36 19 - Fax: +32 15 32 37 90
 Email: jeff.verheyen at ampersant.be
 Website: http://www.ampersant.be/More information about the Openstandaarden mailing list