[openstandaarden] formaten

Philip Paeps philip at paeps.cx
Thu Apr 4 00:08:47 CEST 2002


On 2002-04-03 23:07:04, JanC <openstandaarden at janc.cjb.net> wrote:
> At 2002-04-03 22:49, you wrote:
> > > MP3
> > > Het mp3-formaat is gekend, maar om een encoder (het programma dat geluid
> > > omzet in dit formaat) te gebruiken moet je een vergoeding betalen aan het
> > > Fraunhofer instituut, dat dit formaat ontwikkeld heeft.
> > > Open standaard: nee
> > > Toegankelijk: nvt.
> >
> > Is hiet niet enkel voor commerciele licenties? Anders zou dit willen
> > zeggen dat bladeenc en gogo niet legaal zijn. Lame is een uitzondering
> > als ik me niet vergis, omdat die geen mp3 formaat aflevert, maar wel een
> > formaat dat compatible is (a fine line). Allez, zo meen ik me toch te
> > herinneren.
> > Lame is Not A Mp3 Encoder of zo...
> 
> Waarom dacht je dat die officieel enkel als source-code te krijgen zijn?
> Een algoritme kan je in de meeste landen nog niet patenteren, een
> toepassing ervan voor een bepaald doel wel.

Mmm, maar als je je algorithme compileert wordt dat toch een toepassing voor
een bepaald doel, en aangezien broncode bestaat om te compileren kun je tot de
(syl)logische conclusie komen dat de broncode een toepassing is met een
bepaald doel?  Valt die broncode dan ook niet onder het patent? 

Het lijkt me nogal 'onwaarschijnlijk' dat programma's als XMMS die MP3s
decoden en afspelen zoveel jaren in illegaliteit kunnen blijven bestaan?  Als
ik me niet vergis bestaan er ook binaries van ... 

> De MP3-patenten gelden niet in alle landen, en in "vrije landen" worden
> daar dan executables van gemaakt.
> Vaak in Rusland en het voormalige Oostblok en zo, nog nooit op gelet?  ;-)

Is België een vrij land, wat patenten betreft?  Of de EU for that matter?  Ik
weet dat ik een petitie tegen Europese Software Patenten getekend heb, maar
was dat niet een *preventieve* petitie?  Of vergis ik me?

 - Philip

-- 
Philip Paeps
Systems Programmer
philip at paeps.cx
http://www.vitaya.tv

GSM: +32 486 114 720 More information about the Openstandaarden mailing list