Latex (Was Re: [openstandaarden] -> [VOS])

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Fri Apr 5 11:19:03 CEST 2002


On Fri, 5 Apr 2002, Marc Leeman wrote:
> > Zou je mij de LaTeX  source van zo een presentatie eens kunnen doorsturen?
> Euhm, ik heb die juist op dezelfde URI gezet als de presentaties, is
> waarschijnlijk gemakkelijker dan die dingen constant over en weer te
> zenden, tenzij je dat natuurlijk niet kan downen :)
> 
> wget http://lesbos.esat.kuleuven.ac.be/~mleeman/downloads/kuleuven_template.tar.bz2

Nice!

Welke software gebruik je om de presentatie te geven? Acroread?
Welke alternatieve software (voor architecturen die geen Acroread hebben) geeft
nog goede resultaten? Zowel met gv/ggv/xpdf komen de fancy features (e.g.
\pageTransitionDissolve) niet echt tot hun recht.

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus Torvalds
More information about the Openstandaarden mailing list