Latex (Was Re: [openstandaarden] -> [VOS])

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Fri Apr 5 12:14:44 CEST 2002


On Fri, Apr 05, 2002 at 11:19:03AM +0200, Geert Uytterhoeven wrote:
> Welke software gebruik je om de presentatie te geven? Acroread?

Acroread, ja. Nog niet geprobeerd. Ik heb juist efkens de kde viewer
geprobeerd, en die toont het proper, maar geen presentatie mode. Maar
dat gaat meer aan het feit liggen dat die nog niet echt afgewerkt is, ge
kunt het ook niet zien in full screen mode.

> Welke alternatieve software (voor architecturen die geen Acroread hebben) geeft
> nog goede resultaten? Zowel met gv/ggv/xpdf komen de fancy features (e.g.
> \pageTransitionDissolve) niet echt tot hun recht.

Ja, jammer genoeg niet. Ik weet niet of dit echt een probleem is in de
context van open standaarden:
1. ge zijt niet echt gebonden aan een platform
2. ik vermoed dat ge die features wel zou kunnen implementeren in bvb de
kde viewer of in gv.
3. de presentatie slides worden niet echt "geweigerd" als ge niet de
acroread gebruikt, alleen mist ge een paar advanced "features". Alle
content wordt echter wel getoond...

Niet echt 100% open standaard, maar toch zeer goed denk ik.

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #114:

electro-magnetic pulses from French above ground nuke testing.
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020405/d37a6bd5/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list