[openstandaarden] Lijst met formaten online

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Tue Apr 9 10:07:09 CEST 2002


On Tue, 9 Apr 2002, Herman Bruyninckx wrote:
> On Tue, 9 Apr 2002, Wouter Verhelst wrote:
> > Spreadsheets zijn uitermate geschikt voor wiskundige berekeningen met
> > veel variabelen, de zogenaamde L.P. problemen, of voor het zoeken van
> > relaties tussen getallen. Inderdaad niet voor data, maar da's nooit de
> > bedoeling geweest van een spreadsheet. Daartegenover staat dat je een
> > database dan weer niet kunt gebruiken voor het oplossen van
> > L.P. problemen ;-)
> 
> Daar het je numerieke bibliotheken voor. Ook op dat domein van de

Inderdaad.

> wiskundige bewerkingen is het spreadsheet uitgegroeid tot een
> ononderhoudbare tool. Een van onze studenten heeft een stage gedaan
> bij een grote Antwerpse raffinaderij die hun hele plant uitrekenen met
> Excel; ik heb gemerkt hoe verschrikkelijk moelijk het is om zoiets
> iets of wat consistent te houden, laat staan veilig...

Je moet daarvoor niet naar Antwerpen gaan, Herman, gewoon de Celestijnenlaan
oversteken is voldoende. Bij Bouwkunde leren (of leerden, 't dateert nog van
uit mijn studententijd) ze stelsels oplossen m.b.v. Excel, gebruik makende van
de beproefde methode van de vermenigvuldiging met de inverse matrix :-) Dat
gaat goed tot ze een slecht-geconditioneerd 8x8 stelsel willen oplossen en bij
een CW-er komen klagen...

Er zijn immers maar 2 standaardtools: Word en Excel.

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus Torvalds
More information about the Openstandaarden mailing list