[openstandaarden] Lijst met formaten online

Thibaut Fernagut tfernagut at wanadoo.be
Tue Apr 9 23:44:28 CEST 2002


On Tue, 9 Apr 2002 11:05:42 +0200 (CEST)
Herman Bruyninckx <Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.ac.be> wrote:

[snip]
> 
> > zetten als we een standpunt innemen à la 'Er is geen open standaard
> > voor Spreadsheets, maar da's niet erg, want die hebben toch geen
> > nut'. Het is de taak van deze vereniging om open standaarden te
> > promoten, niet om te bepalen welke (soort) applicaties goed zijn en
> > welke niet. Als we dat wel doen, dan denk ik dat we onze
> > geloofwaardigheid verliezen.
> 
> Akkoord!
> 
> Herman
> 

Is het niet zo dat iedere selfrespecterende IT'er standaarden probeert te volgen ?
XML is hiervan een goed voorbeeld. Dit is op zich al zo vrij ... dat het altijd beter is om de W3C standaard te volgen voor latere ontwikkeling.
"promoten" vind ik een minder gepast woord. Ik denk eerder aan het "naar voor schuiven" van standaarden. En er dan ook op wijzen wat de voordelen van die standaarden zijn. Wat op zich niet altijd voor de hand ligt. Als je een groot projekt hebt , met veel speciale "features" ed geraakt de standaard veelal in de achtergrond omdat men teveel bezig is met het projekt zelf. Ik denk dat het voornaamste doel van deze Open Standaarden beweging is ontwikkelaars erop aan te dringen om de standaarden te volgen, maar het "promoten" is een andere zaak. 
Subtiel is hier de beste aanpak. (zo denk ik aan een "howto" van bvb XML , of een reference van W3C , die dan bij die aplicaties wordt gezet. In de comment of zo)

Thibaut Fernagut
-aka- blokkie


More information about the Openstandaarden mailing list